Esbo församlingars strategi 2017–2021

Strategin godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 21.9.2016.

Strategi:

Esbo svenska församlings framtidsdokument 2017-2021:

 

Strategier och framtidsdokument på finska