Esbo församlingars strategi 2023—2030

Strategin godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2022

Esbo församlingars strategi 2017–2021

Strategin godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 21.9.2016.

Esbo svenska församlings framtidsdokument 2017-2021:

Strategier och framtidsdokument på finska