Kontakt och boka mottagning

Du når diakoniarbetarna per telefon och e-post.

Du kan också beställa samtalstid elektroniskt