Vill du bli ordinarie UNGDOMSARBETSLEDARE

i Esbo svenska församling? Arbetet börjar 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Församlingen har tre tjänster inom ungdomsarbetet. Du kommer främst att jobba med ungdomar och inom skol- och konfirmandverksamheten. Sociala medier är viktiga verktyg i arbetet.

Det formella kravet för tjänsten är kyrkans ungdomsarbetsledarexamen och god förmåga att använda svenska och finska i tal och i skrift. Du ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Vi önskar dessutom att du är flexibel, kreativ och social. Också en person som är i slutskedet av sina ungdomsarbetsledarstudier kan komma ifråga.

Grundlön för behörig enligt kravgrupp 502 (2 346–2 698 euro per månad beroende på arbetserfarenhet). Den som blir vald ska inlämna ett straffregisterutdrag enligt lag. Tjänsten har sex månaders prövotid.

Intervjuerna hålls 28 november 2019 kl. 15–17 på församlingens kansli på Kyrkogatan 10.  Närmare upplysningar ger Johanna Terho tfn.  050 568 5718, e-post johanna.terho@evl.fi

Rikta din ansökan senast 21 november 2019 före kl. 12.00 till Esbo församlingar, Registraturen PB 200, 02771 Esbo, e-post kirjaamo.espoo@evl.fi.

Ungdomar på läger