Här annonserar vi lediga jobb i Esbo svenska församling.

BYRÅSEKRETERARE vid servicecentralen

Esbo församlingars servicecentral söker en byråsekreterare. Gravkontoret ansvarar för begrav-ningsarrangemang som gravplatser och gravskötsel och bokning av jordfästning. Bokningstjänsterna ansvarar för bokning av kyrkliga förrättningar. Till arbetsuppgifterna hör också övriga arbeten inom servicecentralen. Arbetet är till stor del kundbetjäning på finska och svenska.

Behörighetskravet för arbetsavtalsförhållandet är minst lämplig yrkesexamen eller tidigare kännedom och erfarenhet från branschen eller motsvarande uppgifter.

Arbetsuppgiften förutsätter utmärkta kunskaper i både svenska och finska och mångsidiga kunskaper i hantering av kontorsprogram. Personen vi söker är noggrann, initiativrik samt innehar en god samarbets- och kundbetjäningsförmåga. Förmåga att lära sig nya uppgifter förutsätts även, då detta är viktigt under inlärningsperioden. Till anställningsförhållandet kan väljas en person som tillhör evangelisk-lutherska kyrkan.

Grundlönen hör till kravgrupp 402 och är 2052-2360 €/mån beroende på arbetserfarenhet. Tjänsten är förenad med en prövotid på sex (6) månader. Vi erbjuder möjlighet till tjänstebostad.

Till ansökning bör bifogas meritförteckning/CV. 

Ytterligare information ger registertjänsternas byråchef Susanne Nyholm tfn 050 363 6707 eller per e-post: förnamn.efternamn@evl.fi. Mer information om samfälligheten finns på: http//www.espoonseurakunnat.fi

Ansökan inlämnas genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på KirkkoHR tjänsten - https://www.espoonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/tyopaikat Kirkon työpaikkatori. Ansökan bör vara framme senast 24.3.2019 kl. 23:59.

 

Beskrivning av organisationen:

https://www.esboforsamlingar.fi/

Tegelvägg med texten Esbo församlingar

Sommarjobb i Esbo domkyrka

Esbo svenska församling söker tre kyrkguider till Esbo domkyrka. Arbetsuppgiften är att berätta om kyrkan för turister – Esbo domkyrka fungerar som vägkyrka under sommaren – och vid behov hjälpa vaktmästarna.

Arbetsperioden är 320.6, 24.612.7 eller 15.72.8. Arbetstiden är måndag–fredag kl. 10.45–16.45, d.v.s.  6 timmar per dag, 30 timmar per vecka, 77,4 % av heltid. Månadslönen är, beroende av ålder och erfarenhet, 1 015–1 240 euro per månad, men eftersom arbetsperioderna är 3 veckor bestäms lönen av arbetsperiodens längd. 

För arbetet krävs att du har fyllt 16 år och har goda språkkunskaper. Du kommer att jobba tillsammans med Espoon tuomiokirkkoseurakuntas kyrkguide. Ett tvåspråkigt utbildningstillfälle för dem som valts ordnas i Esbo domkyrka innan arbetet inleds.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till Esbo församlingar, e-post kirjaamo.espoo@evl.fi, senast 12.4.2019. Berätta gärna vilken av de tre anställningsperioderna som passar dig bäst. Mer information:  informatör Sheila Liljeberg-Elgert, sheila.liljeberg-elgert@evl.fi, 040 593 7458.