Här annonserar vi lediga jobb i Esbo svenska församling.

Vill du  bli T.F. UNGDOMSARBETSLEDARE eller  SÄSONGTEOLOG på Esbo svenska församlings skriftskolläger år 2019?  

Ungdomsarbetsledaren anställs för följande perioder: 8.1, 15.1 30-31.3, 13-14.4 och 8.7-8.8.2019. Lägren hålls 10-17.7 och 26.7-2.8.2019.

Det formella kravet för tjänsteförhållandet är kyrkans ungdomsarbetsledarexamen.  Också en obehörig kan komma ifråga och då förutsätts erfarenhet av ledaruppgifter på läger eller studier som siktar på kyrklig examen.  Den som väljs ska vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Grundlön för behörig enligt kravgrupp 502 (2 323,02 - 2671,47 euro/månad beroende på arbetserfarenhet). 

Ledande ungdomsarbetsledare Johanna Terho svarar på frågor, johanna,terho@evl.fi,  tfn 050 568 5718.

Säsongteologer behövs för alla läger under hela sommarperioden och för enskilda samlingar på våren och konfirmationer på hösten.

Mer info: www.esboforsamlingar.fi/kom-med/skriftskola/skriftskolalternativ-2018

Man får komma in med önskemål om hur många skriftskolor man kan tänka sig och vilka tider.

Skriftskolprästen  Brita Ahlbeck svarar på frågor, brita.ahlbeck@evl.fi, tfn 040 546 5194.

Ansökningar senast 31.10.2018 till församlingarnas registratur, per e-post till kirjaamo.espoo@evl.fi eller till Esbo kyrkliga samfällighet, Registraturen, PB 200, 02771 Esbo.

Konfirmander på skriftskolläger