Det finns sex församlingar i Esbo

Esbo svenska församling har verksamhet i hela Esbo.

Församlingarna i Esbo bildar Esbo kyrkliga samfällighet. Samfällighetens ämbetsverk sköter gemensamma ärenden: församlingarnas medlemsregister och övriga ämbetstjänster, ekonomi och fastigheter.  

Till vilken församling hör jag?

OBS! Esbo svenska församling verkar i hela Esbo stad!

Om du hör till en finsk församling kan du använda Esbo stads karttjänster för att få veta vilken församling som är din egen hemförsamling.

Länk till karttjänsterna

 

Faktureringen av Esbo församlingar äger rum genom kyrkans servicecenter.
Vi accepterar endast elektroniska e-fakturor.

FO-nummer: 0200562-2

 

Våra e-faktureringsadresser är:

OVT-kod: 003702005622

OVT-kod: 003702005622550 Fastighetstjänster och Begravningtjänster

 

E-fakturoperatör: CGI och förmedlarkod: 003703575029

 

E-fakturering måste alltid riktas till församlingar

Kyrkans servicecentral
Esbo församlingar
003702005622 PL 5018 02066 DOCUSCAN

 

Som en referens måste alltid vara: enhet-/prenumerantnamn