Det finns sex församlingar i Esbo

Esbo svenska församling har verksamhet i hela Esbo.

Församlingarna i Esbo bildar Esbo kyrkliga samfällighet. Samfällighetens ämbetsverk sköter gemensamma ärenden: församlingarnas medlemsregister och övriga ämbetstjänster, ekonomi och fastigheter.  

Till vilken församling hör jag?

OBS! Esbo svenska församling verkar i hela Esbo stad!

Om du hör till en finsk församling kan du använda Esbo stads karttjänster för att få veta vilken församling som är din egen hemförsamling.

Länk till karttjänsterna