Hindersprövning

De som planerar att viga sig bör anhålla om hindersprövning.

Hindersprövningen kan anhållas via den elektroniska tjänsten. Man kan också besöka Esbo regioncentralregister eller genom att få blanketten om prövning av hinder postad till sig. Begäran om hindersprövning görs tillsammans.
Hinderprövningar som utförs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beaktar förutsättningar för en kyrklig vigsel endast om skriftskolan är genomförd före år 2011. Vid behov ber man Esbo regioncentralregister komplettera intyget.

Anhållan om begäran om hindersprövning bör göras i god tid före vigseln, senast sju vardagar före vigseln. Intyget över prövningen av hinder är ikraft 4 månader. Om vigseln inte sker inom 4 månader bör de förlovade anhålla om en ny hindersprövning. 

Om ena parten är utländsk medborgare kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

I samband med hindersprövningen anmäls även val av efternamn.

Efter att hindersprövningen är färdig postas intyget, med förutsättningar att det inte finns några hinder för äktenskapet. Intyget kan också skickas per e-post. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger blanketten till regioncentralregistret efter vigseln.

Läs mer om bröllop.