Hindersprövning

De som planerar att viga sig bör anhålla om hindersprövning.

Hindersprövningen kan anhållas via den elektroniska tjänsten eller genom att besöka Esbo regioncentralregister. Det är också möjligt att posta den ifyllda blanketten. Begäran om hindersprövning görs tillsammans. Också Myndigheten för digitalisering och folkbokföringsdata kan utföra prövningen, men där finns inte tillgång till de uppgifter om skriftskola som kyrklig vigsel kräver.

Anhållan om begäran om hindersprövning bör göras i god tid före vigseln, senast sju vardagar före vigseln. Intyget över prövningen av hinder är ikraft 4 månader. Om vigseln inte sker inom 4 månader bör de förlovade anhålla om en ny hindersprövning. 

Om ena parten är utländsk medborgare kan prövningen ta längre tid, ibland flera veckor.

I samband med hindersprövningen anmäls även val av efternamn.

Efter att hindersprövningen är färdig postas intyget, med förutsättningar att det inte finns några hinder för äktenskapet. Intyget kan också skickas per e-post. Intyget tar ni med till vigselsamtalet. Prästen fyller i uppgifterna om vigseln, skriver under och ger blanketten till regioncentralregistret efter vigseln.

Läs mer om bröllop.