Statistikuppgifter från församlingarna i Esbo

År 2017

Vid årsskiftet hade församlingarna i Esbo totalt 168 027 medlemmar. 880 personer skrev in sig i kyrkan och 1489 barn döptes.  2551 personer skrev ut sig, antalet utskrivna är litet högre än år 2016. År 2017 minskade församlingarnas medlemsantal med totalt 958 personer.

60,1 procent av alla invånare i Esbo var församlingsmedlemmar vid årsskiftet 2017-2018. Av dem som har finska eller svenska som modersmål hör ca 71 procent till kyrkan.

Medlemsantalen i församlingarna i Esbo i början av år 2018 (förändringen jämfört med förra året inom parentes):

 • Esbo svenska församling   15 147 (-217)
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta   47 278 (-177)
 • Espoonlahden seurakunta   30 879 (-311)
 • Leppävaaran seurakunta   24 410 (-262)
 • Olarin seurakunta   27 878 (+220)
 • Tapiolan seurakunta   22 435 (-211)

Ca 71 procent av finländarna hör till den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrktillhörighetsprocenten har beräknats utgående från Esbo stads befolkningsprognos 1.1.2018.

År 2016

Församlingarna i Esbo hade totalt 168 985 medlemmar vid årsskiftet 2016-2017.

299 personer blev medlemmar i kyrkan år 2016, vilket innebär en liten minskning jämfört med år 2015. 1644 barn döptes. Antalet utskrivna var 2339, ungefär lika många som under föregående år.

61,5 procent av esboborna hörde till den evangelisk-lutherska kyrkan. Av alla finländare hörde ca 71,9 procent till kyrkan.

Medlemsantalen i slutet av år 2016 var:

 • Esbo svenska församling   15 364
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta   47 455
 • Espoonlahden seurakunta   31 190
 • Leppävaaran seurakunta   24 677
 • Olarin seurakunta   27 658
 • Tapiolan seurakunta   22 646

 Statistik 2016Öppna länk i ny flik

 Statistik 2015Öppna länk i ny flik

 Statistik 2014Öppna länk i ny flik

 Statistik 2012Öppna länk i ny flik