Statistikuppgifter från församlingarna i Esbo 2022

Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 159 215 medlemmar i slutet av 2022. 1247 personer skrev in sig i kyrkan och 1061 barn döptes.  3161 personer skrev ut sig. Antalet medlemskap har minskat med cirka 400 personer jämfört med året innan. 

Läs nyheten: Hälften av Esboborna hör till kyrkan – mångkultur syns i verksamhet och procentÖppna länk i ny flik

Medlemsantalet i Esbo församlingar och preliminär tillhörighet i procent i slutet av 2022

Drygt varannan Esbobo, 52,2 procent hör till en evangelisk-luthersk församling. Av den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Esbo är 67 procent medlemmar i kyrkan. Den procentuella tillhörigheten är beräknad på preliminära uppgifter om befolkningen vid årsskiftet.

Esbo svenska församling 14 120 (-191)   69,5 %
Espoon tuomiokirkkoseurakunta     43 752 (-911)    52,9 %
Espoonlahden seurakunta    29 062 (-279)    53,3 %
Leppävaaran seurakunta  23 941 (-203)  44,6 %
Olarin seurakunta   26 732 (-30)  48,5%
Tapiolan seurakunta  21 608 (-427)  55,6 %
sammanlagt  159 215 (-2041)    52,2 %  

 

Förändringen jämfört med året innan inom parentes. I de finska församlingarna är medlemsantalet beräknat på basis av bosatta i området. Medlemsantalet i Esbo svenska församling är beräknat i förhållande till Esbobor med nordiska språk.

År 2021

Esbo kyrkliga samfällighets sex församlingar hade 161 173 medlemmar i slutet av 2021. Under året skrev 1179 personer in sig i församlingarna, ungefär 200 fler än året innan. I de sex församlingarna förrättades 1122 dop. Dopförrättningarna ökade jämfört med året innan. Ungefär åtta av tio Esbofamiljer som hör till kyrkan vill att deras barn döps. 

År 2021 skrev 2767 ut sig ur kyrkan i Esbo. Det är cirka 70 personer fler än året innan. Totalt minskade antalet medlemmar i Esbo församlingarna med 1787, antalet är 30 procent lägre än år 2020. 

Läs nyheten: Esbo församlingar fick tusentals nya medlemmar i fjol - de som lämnade kyrkan var cirka 2700Öppna länk i ny flik

Medlemsantalet i Esbo församlingar och preliminär tillhörighet i slutet av 2021

Drygt varannan Esbobo hör till en evangelisk-luthersk församling, 54,2 procent. Av de finsk- och svenskspråkiga Esboborna hör 67,82 procent till kyrkan. 

 
Esbo svenska församling             14 303 (-151)
Espoon tuomiokirkkoseurakunta  44 648 (-772)
Espoonlahden seurakunta  29 326 (-499)
Leppävaaran seurakunta  24131 (-139)
Olarin seurakunta  26 743 (-269)
Tapiolan seurakunta  22 022  (+70)

 Statistik 2016Öppna länk i ny flik

 Statistik 2015Öppna länk i ny flik

 Statistik 2014Öppna länk i ny flik

 Statistik 2012Öppna länk i ny flik