Kontakt med en präst

Esbo svenska församling har ingen jourhavande präst, men du kan kontakta församlingens kansli, telefon (09) 8050 3000, måndag-fredag kl. 9–13, så hjälper vi dig att få tag på en präst. Du kan också kontakta någon av våra präster direkt, de präster som är i tjänst svarar i telefon också utanför kanslitid!

Prästernas kontaktuppgifter

Esbo församlingars servicecentrals jourhavande präst: (09) 8050 2602, måndag-fredag kl. 9–15.