Församlingsvalet 2018

Församlingsvalet hölls söndagen den 18 november 2018.

Då  valdes medlemmar till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige.

Du hittar kandidaterna och deras röstetal här