Hyppää sisältöön

Församlingsvalet 2022

Det ordnas ett sämjoval i Esbo svenska församling. Detta innebär att medlemmarna i Esbo svenska församling inte röstar i församlingsvalet denna gång. 

Tack till alla kandidater!

 

Fakta om församlingsvalet


I församlingsvalet väljer man förtroendevalda i sin hemförsamling. Församlingarna i Esbo hör till en kyrklig samfällighet. Detta betyder att två val hålls samtidigt. I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktige leder samfälligheten. I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet. Församlingsrådet leder verksamheten i församlingen. Man kan vara kandidat i ett val eller i bägge.


De förtroendevalda väljer medlemmar till kyrkomötet som är det högsta beslutsfattande organet inom evangelisk-lutherska kyrkan in Finland.
 

Mer information på www.forsamlingsvalet.fi

Församlingsvalet i Esbo

valdagen 20.11.2022

förhandsföstning 8-12.11.2022

Sårbar, dyrbar, valbar. Ställ upp som den du är.

#församlingsvalet

 

 

// ]]>