Församlingsvalet 2018

Kyrkomötet beslöt i november 2017 att församlingsval hålls på tredje söndagen i november. Församlingsval förrättas nästa gång söndagen den 18 november 2018.

Då  väljs medlemmar till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige.

Kandidatuppställningen avslutades 17.9.2018.

Förhandsröstningen börjar på tisdagen efter den första söndagen i november och fortgå till lördagen, dvs. 6-10 november.

Behörighetskraven på valnämndens medlemmar, valförrättare och valbiträden har skärpts. En bestämmelse om att kandidater och att närstående till kandidater inte kan ställa upp som medlemmar i valnämnden eller fungera som valförrättare och valbiträden har fogats till kyrkolagen och valordningen.

 

Vad och vem väljer vi? Vem kandiderar? 

I Esbo svenska församling väljer vi 14 ledamöter till församlingsrådet och 6 ledamöter till gemensamma kyrkofullmäktige. Kandidatuppställningen avslutades 17.9.2018.

Kandidaterna hittar du här

 

 

 

 

 Vem får rösta?

Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet. Man behöver inte ha gått i skriftskola eller ha blivit konfirmerad för att rösta. Det räcker med att man är medlem.

Inträde i kyrkan

Inträdet i kyrkan ska vara registrerat senast 15 augusti 2018 för att du ska ha rösträtt. 

Förhandsröstning

Förhandsröstning

I Esbo svenska församling väljs 18.11.2018 till församlingsrådet 14 ledamöter och till Esbo församlingars gemensamma kyrkofullmäktige 6 ledamöter för perioden 2019-2022.

Röstberättigad i valet är person som

  • senast 18.11.2018 fyller 16 år och
  • är antecknad som närvarande medlem i Esbo svenska församling 15.8.2018.

Församlingsmedlem kan rösta på förhand i alla församlingar. Hen skall visa upp identitetsbevis eller annan tillräcklig utredning om sin identitet. En röstande har rätt att avge sin röst för en kandidat som är upptagen i sammanställningen av kandidatlistorna i den församling i vars förteckning hen är antecknad som röstberättigad.

 

Förhandsröstningsställen 6-10.11.2018 i Esbo svenska församling

Köpcentret Entresse i Esbo centrum under hela veckan 6–10.11 kl. 9.00 – 18.00.

Tisdag 6.11  kl. 13.00 – 18.00  Köpcentret Pikkulaiva, Esboviken

Onsdag 7.11 kl. 13.00 – 19.00  Köpcentret Ainoa (1 vån. bredvid infon), Hagalund

Torsdag 8.11 kl. 14.00 -20.00  Köpcentret Sello (1 vån.), Alberga

Fredag 9.11  kl. 11.00 – 14.00 Mattlidens gymnasium, Mattby 

Fredag 9.11 kl. 15.00 - 19.00 Köpcentret Iso Omena, Chapple (2 vån.), Mattby

Lördag 10.11 kl. 9.00 – 18.00 Köpcentret Iso Omena, Chapple (2 vån.), Mattby

 

 

 

 

Kandidatuppställningen avslutades 17.9.2018.

Förhandsröstning 6-10.11.2018

Valdag 18.11.2018

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Här hittar du våra officiella valkungörelser:

Kungörelse I  Kandidatuppställning

Kungörelse 2  Förteckning över röstberättigade