Förtroendevalda i Esbo svenska församling

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet.

A B H J K L M N O P R S T V

A


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

B


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

H


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

J


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

K


Ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige
Esbo svenska församling

http://www.kankkonen.net/

Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Vice ordförande i församlingsrådet, medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

L


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

N


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

O


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

P


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

R


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

S


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

T


Medlem i kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

V


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling