Förtroendevalda i Esbo svenska församling

Församlingsrådet, gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet.

B E H J K L M N R S T W

B


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

H


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

J


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling

K


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

L


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

N


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

R


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

S


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

T


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

W


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling