Arkitektur

Esbo begravningskapell grundrenoverades och utvidgades 2013-2015. Kapellet och krematoriet togs i bruk på nytt på sommaren 2015. 

Esbo begravningskapell är ritat av arkitekterna Heikki och Kaija Sirén och blev färdigt år 1963. I kapellet förrättas ca 450 jordfästningar per år och antalet besökare är ca 11 000 personer per år. Det finns plats för ca 80 personer i kapellet, om man också använder sig av orgelläktaren.

Kapellets fasad är gjord av betongelement. I byggnaden finns ett krematorium, där man började utföra kremeringar år 1964. I början fanns här bara en ugn, men då kremeringarna blev vanligare behövdes en ugn till i början av 1990-talet. Samtidigt utvidgades byggnaden. En grundrenovering och ytterligare en utvidgning gjordes 2013-2015. 

Bilder: Elina Orpana