Alberga kyrka

Alberga kyrka

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo

(09) 8050 5531 (Vaktmästaren)

öppen vardagar kl. 10–18 och under veckosluten i samband med gudstjänster och övriga evenemang.

Kyrkan har 315 sittplatser. Genom att öppna mellanväggarna till församlingssalen och mötesrummet får man totalt ca 450 sittplatser. Församlingssalen har 80 bordsplatser och brasrummet 40 bordsplantser.

Invid kyrkan planeras en minneslund där avlidnas aska kan strös ut.

Rörelsehindrade besökare kan skjutsas med bil ändå fram till kyrkans innergård, men bilar får inte parkeras där. 

Rödtegelbyggnaden är belägen i en sluttning och är väl anpassad till sin omgivning, eftersom den är byggd runt en cirkelformad gård och dämpar ljuden från trafiken vid byggnadens ena sida. 

Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Toalett Toalett

Evenemang

lö 30.9 kl. 15.00

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo

Högmässa med konfirmation av Törmälä gruppen

Mirja von Martens, Mauriz Brunell, Eeva-Liisa Malmgren och Mira Engström medverkar.
sö 24.12 kl. 13.30

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo

Julbön med små och stora

Heidi Jäntti och Mauriz Brunell medverkar.
lö 28.9 kl. 10.00

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo