Alberga kyrka

Grindbergsgatan 2 , 02650 Esbo
(09) 8050 5531 (Vaktmästaren)

öppen vardagar kl. 10–18 och under veckosluten i samband med gudstjänster och övriga evenemang.

Alberga kyrka

Rödtegelbyggnaden är belägen i en sluttning och är väl anpassad till sin omgivning, eftersom den är byggd runt en cirkelformad gård och dämpar ljuden från trafiken vid byggnadens ena sida. 

Kyrkan har 315 sittplatser. Genom att öppna mellanväggarna till församlingssalen och mötesrummet får man totalt ca 450 sittplatser. Församlingssalen har 80 bordsplatser och brasrummet 40 bordsplantser.

På grund av coronavirusepidemin begränsas antalet deltagare tills vidare. Dopkaffen och minnesstunder m.m. kan ordnas, men antalet personer är begränsat: i kyrksalen 75, i församlingssalen, med stolar och med borden borttagna, 40. I kyrksalen + församlingssalen, med stolar, 120, i brasrummet  och i skriftskolsalen16 (vid bord).
 

 

 

Invid kyrkan planeras en minneslund där avlidnas aska kan strös ut.

Rörelsehindrade besökare kan skjutsas med bil ändå fram till kyrkans innergård, men bilar får inte parkeras där. 

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Toalett
Trådlöst nätverk

Evenemang

on 16.12 kl. 19.00

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo

Esbo sångkörs julkonsert

Barbro Smeds, dirigent
to 24.12 kl. 13.30

Grindbergsgatan 2, 02650 Esbo