Södrik kapell

Kirstivägen 24 , 02760 Esbo
09 8050 2601 (Esbo församlingars servicecentral)
(09) 8050 3963 (vaktmästaren)

Södrik kapell

Tills vidare är personantalet begränsat till 80 (caféet 40).

Det nya kapellet i Södrik på Kirstivägen 24 invigdes 4.9.2016. En del av utrymmena används av Esbo stads invånarpark.

Byggnaden är lättillgänglig och anpassad för rörelsehindrade, alla utrymmen ligger i samma plan. Huvudingången finns vid Kirstivägen, men en annan ingång finns vid Kirstibrinken, där det också finns parkeringsplatser. Från parkeringsplatsen går man in via innergården, där klockstapeln också finns.

Kapellsalen har plats för 160 personer. I församlingssalen ryms 50 personer och församlingssalen kan kombineras med kapellet, så att man totalt får plats för 210 personer.

Fönsterväggen mellan aulan och kapellsalarna pryds av ett konstverk i silkestryck med bibelord på olika språk.

I kapellet finns egna utrymmen för klubbar för barn och unga. Här ordnas också t.ex. dop och minnesstunder.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

on 8.9 kl. 13.00 -14.30

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

Samling för daglediga

Välkommen till kapellet för en stund i samling för dagledigas sällskap.
on 6.10 kl. 13.00 -14.30

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

Samling för daglediga

Välkommen till kapellet för en stund i samling för dagledigas sällskap.
on 20.10 kl. 12.00

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

on 3.11 kl. 13.00 -14.30

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

Samling för dagledoga

Välkommen till kapellet för en stund i samling för dagledigas sällskap.
on 1.12 kl. 12.00

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

on 9.2 kl. 12.00

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

on 2.3 kl. 18.00

Kirstivägen 24, 02760 Esbo

on 1.6 kl. 17.00

Kirstivägen 24, 02760 Esbo