Församlingsråden

I varje församling i Esbo finns det ett församlingsråd, som består av förtroendevalda och är församlingens beslutande organ.

Församlingsrådets uppgift är

  • att leda församlingens verksamhet
  • främja det andliga livet
  • besluta om användningen av församlingens budgetmedel
  • ge utlåtanden om de ärenden som kyrkofullmäktige besluter om
  • att välja tjänsteinnehavare i församlingen, med undantag av val av kyrkoherde
  • besluta om de utrymmen som hyrs för församlingens verksamhet
  • att tillsammans med kyrkoherden besluta om hur församlingens kyrka ska användas

Medlemmarna i församlingsrådet väljs genom församlingsval, som hålls vart fjärde år. Senaste val hölls i november 2018.

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden  och besluter bl.a. om ärenden som berör församlingens egen verksamhet och budgetplanen.

 

 

Tag kontakt

Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022, medlem i gemensamma kyrkorådet 2021-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022, församlingsrådets vice ordförande,ersättare i gemensamma kyrkorådet 2021-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022, medlem i gemensama kyrkorådet 2021-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling