Församlingsråden

I varje församling i Esbo finns det ett församlingsråd, som består av förtroendevalda och är församlingens beslutande organ.

Församlingsrådets uppgift är

  • att leda församlingens verksamhet
  • främja det andliga livet
  • besluta om användningen av församlingens budgetmedel
  • ge utlåtanden om de ärenden som kyrkofullmäktige besluter om
  • att välja tjänsteinnehavare i församlingen, med undantag av val av kyrkoherde
  • besluta om de utrymmen som hyrs för församlingens verksamhet
  • att tillsammans med kyrkoherden besluta om hur församlingens kyrka ska användas

Medlemmarna i församlingsrådet väljs genom församlingsval, som hålls vart fjärde år. Senaste val hölls i november 2018.

Kyrkoherden är ordförande i församlingsrådet. Församlingsrådet sammanträder ca en gång i månaden  och besluter bl.a. om ärenden som berör församlingens egen verksamhet och budgetplanen.

 

Beslutsarkiv

Gemensamma kyrkofullmäktiges, gemensamma kyrkorådets och församlingsrådens föredragningslistor och protokoll. (Gällande vissa organ är endast protokollen publicerade).

Programmet finns för närvarande endast på finska; välj "pöytäkirjat". Under "toimielimet" välj Esbo svenska församling
​​​​​​

Beslutsarkiv >>Öppna länk i ny flik

 

Tag kontakt

Medlem i församlingsrådet 2023-2026, suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Vice ordf. i församlingsrådet 2023-2024
Esbo svenska församling
Medlem och barnombud i församlingsrådet och 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026 och suppleant i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Suppleant i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling