Mattby kapell

Mattby kapell

Lisasgränden 3, 02230 Esbo

09 80507911 (vaktmästaren)

Kapellets öppettider beror på den verksamhet som ordnas där

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Olarin seurakunta
(09) 8050 7744, distriktskaplan Antti Kruus

 

Mattby kapell är en byggnad av rödtegel från 1977, som planerats av arkitektbyrå Erik Kråkström. Under de första åren var byggnaden församlingshem, till kapelländamål invigdes den 1983 och sedan dess har här förrättats högmässor. Kapellet grundrenoverades år 2002 och har 150 sittplatser.  

Konstnären Airi Snellman-Hänninen har gjort altartavlan och textilkonstverket "Valoa kohti" (Mot ljuset). I kapellets tak finns också ett kyrkskepp.

 

Man kör till Mattby kapell genom att ta av från Sepetviksvägen till Lisasgränden och från vändplatsen uppför backen till höger.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett