Sökö kapell

Sökögränden 3 , 02360 Esbo
050 511 0310 (Vaktmästare)

Öppet må–to 8–21, fre 8–16, lö 10–17, sö 12–19

Sökö kapell

Tills vidare är personantalet begränsat till 150

Kapellets altarvägg består av en frilagd bergvägg, som symboliserar människans kontakt med jorden. Kyrksalens vita tegelväggar har murats så att de bildar enhetliga lodräta och vågräta linjer. Arkitekt Veijo Martikainen har planerat kapellet, som blev färdigt år 1978. Byggnaden grundrenoverades år 2003, då bl.a. tegelfasaden förnyades. Kapellet har 150 sittplatser, i församlingssalen finns plats vid bord för 80 personer.

 

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi