Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

A B D E F H J K L M N O P R S T V W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

B


A-kantor (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

D


ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


kaplan (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

F


barnledare (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

J


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Dagklubben i Gammelgård och dagklubben i Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

K


tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige
Esbo svenska församling

http://www.kankkonen.net/

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Vice ordförande i församlingsrådet, medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

P


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

R


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

S


t.f. diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

barnledare
Esbo svenska församling
(09) 80503000

Jobbar främst i grupperna i Köklax kapell.

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

V


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo