Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

A B D E F H J K L M N O R S T W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor (vikarie 1.4 - 30.6.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T.f. kantor 1.4 - 30.6.2019.

B


A-kantor (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

D


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Jag är Kira Ertman,

ny kyrkoherde i Esbo svenska församling, först som vikarie och fr.o.m. 1.4.2019 ordinarie.

Tidigare har jag jobbat som ledare på barnens sommarläger och som kassachef i en matbutik. Präst har jag varit i snart elva år.

Jag är född i Helsingfors.

Min favoritfärg är lila.

Mina favoritidrottsgrenar är orientering och simning.

Jag skulle vilja resa till USA för att träffa vänner där.

Psalm som jag tycker om är nr. 32 eftersom julen är min favorithögtid.

Som barn ville jag bli lärare.

Min favoritdoft är doften av bastu.

I mitt kylskåp finns alltid mjölk och fetaost.

Min favoritlast är att dricka Pepsi Max.

F


barnledare (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

J


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan (tjänstledig t.o.m. 22.02.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Dagklubben i Gammelgård och dagklubben i Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

K


tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

R


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kyrkoherde t.o.m. 31.3.2019
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

S


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo