Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

A B D E F H J K L M N O P R S T V W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

B


A-kantor (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

D


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan (tjänstledig till 31.12.2018), kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

F


barnledare (tjänstledig)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

J


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Dagklubben i Gammelgård och dagklubben i Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

K


tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige
Esbo svenska församling

http://www.kankkonen.net/

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Vice ordförande i församlingsrådet, medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

P


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

R


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kyrkoherde t.o.m. 31.3.2019
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

S


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

V


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo