Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

 

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

A B D E H J K L M N O R S T W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

B


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

D


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Dagklubben i Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
02320 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

J


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

K


församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

R


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

S


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling