Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

 

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Från 1.9.2021 betjänar Esbo svenska församlings kansli på Kyrkogatan 10 per telefon vardagar kl. 9-13. Öppet för besök måndagar och torsdagar kl. 9-13 eller enligt överenskommelse. 

 

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B D E G H I J K L M N O R S T V W

A


Solveig Aitti

Suppleant i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling

Helena Aitti-Lindberg

ledande tjänsteinnehavare i fostran, t.f. ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

B


Marika Belkin

församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lenita Björk-Sederholm

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anders Blomberg

Medlem i församlingsrådet 2023-2026, suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling

Agneta Brenner

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Mauriz Brunell

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

D


Camilla Dannholm

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Stefan Ekholm

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Irene Erkko

kaplan, tjänstledig t.o.m. 31.12.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kira Ertman

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

G


Agneta Gestrin

sakkunnig i kommunikation
Esbo svenska församling
Kommunikationstjänster

H


Tommi Hartikainen

övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo

Synnöve Heikkinen

byråsekreterare
Esbo svenska församling
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Jenni Hietala

ledare för familjeverksamheten, tjänstledig fr.o.m. 23.8.2021.
Esbo svenska församling

I


Kristina Ifström

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Ani Iivanainen

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor

J


Nina Janasik

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Heidi Jäntti

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor

Heidi Järvinen

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

K


Johan Kanckos

t.f. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Kronlund

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Tiina Kujala

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Emma Kujanpää

barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

L


Tina Laahanen

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anna Laasio

ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Lejonqvist-Jurvanen

förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lasse Leppänen

t.f. kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anträffbar fr-lö

Gun-Britt Lindqvist

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Martin Lundberg

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


Eeva-Liisa Malmgren

kantor, tjänstledig t.o.m. 31.5.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mårten Malmström

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling

Toini Malmström

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Mirja von Martens

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Hannele Nygård

Vice ordf. i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Håkan Nyman

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling

O


Kati Olin

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

R


Solveig Rosenberg-Wikström

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026 och suppleant i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

S


Taina Sandberg

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Janne Sironen

t.f. församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Fredrika Sjöberg

Medlem och barnombud i församlingsrådet och 2023-2026
Esbo svenska församling

Inger Sjöberg

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Rune Skogberg

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Tora Smeds

Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling

Marcus Söderström

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


Johanna Terho

ledande ungdomsarbetsledare, tjänstledig t.o.m. 23.5.2023
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson i regnbågsfrågor

V


Oskar Virros

t.f ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

W


Nina Wallenius

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lisa Wentjärvi

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Anders Wikholm

Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling