Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

A B D E H J K L M N O R S T W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

B


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

D


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Dagklubben i Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8
02320 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

J


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

K


församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


församlingspastor (till 31.1.2020)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

R


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

S


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling