Esbo svenska församlings anställda och förtroendevalda

A B D E F H J K L M N O R S T W

A


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
t.f. ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

B


A-kantor (tjänstledig t.o.m. 31.1.2021)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

D


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrktian, Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

E


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

F


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

H


övervaktmästare
Esbo svenska församling
Olars kyrka, svenska sidan
02200 Esbo
byråsekreterare
Esbo svenska församling
Ekonomi- och administrationstjänster
(09) 8050 3000
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
ledare för familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

J


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

K


församlingspastor (tjänstledig till 20.1.2020)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

L


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
förvaltningsassistent
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingssekreterare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

M


församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

N


Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

O


barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

R


Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

S


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T


ledande ungdomsarbetsledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor (till 1.9.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling

W


diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare (tjänstledig t.o.m. 31.8.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022
Esbo svenska församling