Villa Hvittorps historia

Hvittorp byggdes som privatvilla av apotekare Robert Emil Westerlund (1859-1922). Westerlund hade haft ett gammalt apotek i Uleåborg som han köpt av sin far, men genast efter faderns död 1896 sålde han apoteket och ägnade sig helt åt sitt musikintresse. Han flyttade till Helsingfors, där han grundade musikaffären Musik Westerlund, verkade som notförläggare och bl.a. fick ensamrätt till Sibelius notproduktion. Westerlunds lyckade affärssatsningar och goda kontakter inom musiklivet kan ha uppmuntrat honom till att bygga Villa Hvittorp år 1901-1904 enligt ritningar av arkitektbyrå Gesellius-Lindgren-Saarinen.

Hvittorp är en av vårt lands mest betydande byggnader i den nationalromantiska stilen. Men Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen har också fått intryck från jugendstilen och svensk, tysk och engelsk arkitektur. Till sin arkitektoniska utformning var Hvittorp i sitt ursprungliga skick en pärla bland villorna kring sjön Vitträsk. Där förenades nästan alla Gesellius-Lindgren-Saarinens tidstypiska stildrag. Hvittorp byggdes som ett helhetskonstverk  - samma anda råder i Villa Hvittorp ännu i dag.

Westerlund gjorde Hvittorp till en samlingsplats för musiker och andra eldsjälar inom musikens område. I planeringen beaktade man speciellt sådana utrymmen som behövdes för musikframträdanden och det syns också i arkitekternas ritningar. Många ledande namn inom det finländska musiklivet besökte Hvittorp, bland dem Sibelius, Robert Kajanus, Selim Palmgren och sångerskan Aino Achté. I Westerlunds gästbok finns namnen på många av den tidens kulturpersonligheter.  

Westerlunds tid på Hvittorp präglades av glädje och fest. Varje kväll tändes nya ljus i takkronan och "fyrbåken" i tornet visade vägen över sjön för båtfarare från grannvillorna. Saarinen, Gesellius och Lindgren hade låtit bygga sin arkitektateljé Hvitträsk i närheten och besökte ofta Hvittorp. Många av den tidens kända konstnärer tittade ofta in, t.ex. Akseli Gallen-Kallela kom regelbundet hit som gäst. Den stora flygeln i brasrummet användes också flitigt.

Valvmålningarna i första våningen i huvudbyggnaden gjordes av konstnär Gunnar Clement på 1940-talet. Väggarnas dekorationsmålningar hämtades från Tyskland.

Hvittorp idag

Efter Westerlund har Hvittorp haft flera olika ägare. Under vinterkriget fungerade Hvittorp som Sveriges ambassad. Esbo kyrkliga samfällighet köpte Hvittorp 1963. Hvittorp omfattar 14 ha. En del är skog med ett trädbestånd som i viss utsträckning består av flera sällsynta träd- och buskarter. I huvudbyggnaden finns övernattningsmöjligheter för 22 personer, i två och fyra personers rum. Hvittorps huvudbyggnad kan bokas för familjehögtider. På den lilla holmen bakom träbron kan man tillbringa kvällen vid öppen eld. Det finns också en strandbastu på området.