Esbo församlingars servicecentral

Esbo församlingars servicecentral finns på Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Öppet måndag–fredag kl. 9-15.

Esbo kyrkliga samfällighets växel:  (09) 80501

  • Bokning av dop, vigsel och begravning (09) 8050 2601
  • Ämbetsbetyg och släktutredningar  (09) 8050 2600
  • elektronisk blankett för beställning av ämbetsbetyg och släktutredning

OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar beställs  alltid direkt från centralregistret och inte från Esbo svenska församling!

Församlingarna i Esbo har en gemensam servicecentral, som sköter bokningar av dop, vigslar och jordfästningar samt frågor som berör begravningar och skötsel av gravar. Till servicecentralen hör ett centralregister, som motsvarar kyrkböckerna, med information om medlemmarna i Esbos församlingar. Servicecentralen sköter också beställningar och avbeställningar av medlemstidningen Kyrkpressen.

Alla Esbo församlingars myndighets- och bokningstjänster finns  på samma ställe, på Kyrkogatan 1 i Esbo centrum.

Esbo svenska församlings kansli

Esbo svenska församlings kansli och församlingens anställda finns på Kyrkogatan 10 i Esbo centrum. Öppet måndag–fredag kl. 9–13.

Telefon: (09) 8050 3000, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Postadress: PB 202, 02771 Esbo

Kontakt med anställda – använd gärna direktnumren när du ringer oss!

Esbo församlingars servicecentral
Öppet måndag–fredag kl. 9.00–15.00

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo

Bokningstjänster (dop, vigsel, begravning)
tfn 09 8050 2601
varauspalvelut.espoo@evl.fi

Begravningstjänster
tfn 09 8050 2200
fax 09 256 7212
hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Registertjänster (ämbetsbetyg och släktutredningar)
tfn 09 8050 2600
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Jourhavande präst
tfn 09 8050 2602

Kurscenter- och lägergårdsbokningar
tfn 09 8050 2890
kurssikeskukset.espoo@evl.fi

Beställning och avbeställning av församlingstidningarna
Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki
tfn 09 8050 2600
lehtitilaukset.espoo@evl.fi

Esbo svenska församling
(09) 8050 3000, måndag–fredag kl. 9–15, fr.o.m. 2.1.2018 kl. 9-13.
esbosvenskaforsamling@evl.fi

Besöksadress: Kyrkogatan 10. 02770 Esbo

Församlingsvalet 2018 logo

Församlingsvalet 2018

Mer information