Esbo församlingars servicecentral

Kyrkogatan 1, 02770 Esbo. Esbo kyrkliga samfällighets växel:  (09) 80501

OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar beställs alltid från centralregistret! Leveranstiden är ca fyra veckor.

Öppet måndag–fredag kl. 9-15. Stängt torsdag 24.10 p.g.a. personalutbildning.

Servicecentralen sköter ämbetsbetyg och släktutredningar, bokningar av dop, vigslar och jordfästningar samt frågor som berör begravningar och skötsel av gravar. Till servicecentralen hör ett centralregister med information om församlingsmedlemmarna.

  • Bokning av dop, vigsel och begravning (09) 8050 2601
  • Ämbetsbetyg och släktutredningar  (09) 8050 2600

Meddelande till beställare av ämbetsbetyg och släktutredningar

Problem med den elektroniska beställningsblanketten!

När du har skickat en släktutredningsbeställning med den elektroniska blanketten här nedanför bör du få ett meddelande om att beställningen lyckats, både på skärmen och till din egen e-post. Om någondera meddelandet uteblir kan det tyvärr hända att beställningen inte har kommit fram. I så fall ber vi dig vänligen ta kontakt per e-post, palvelukeskus.espoo@evl.fi  eller telefon, 09 8050 2600, så kontrollerar vi om din beställning har kommit fram. Vi beklagar olägenheterna!

För närvarande är leveranstiden för släktutredningar och ämbetsbetyg ca fyra veckor.

elektronisk blankett för beställning av ämbetsbetyg och släktutredning

Esbo svenska församlings kansli

Esbo svenska församlings kansli och församlingens anställda finns på Kyrkogatan 10 i Esbo centrum. Öppet måndag–fredag kl. 9–13.

Telefon: (09) 8050 3000, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Postadress: PB 202, 02771 Esbo

OBS! Bokningar, ämbetsbetyg och släktutredningar sköts sedan år 2013 av Esbo församlingars servicecentral!

Kontakt med anställda – använd gärna direktnumren när du ringer oss!

Esbo församlingars servicecentral betjänar måndag-fredag kl. 9-15. 

Stängt torsdag 24.10 p.g.a. personalutbildning.

Besöksadress: Kyrkogatan 1, 02770 Esbo
Postadress: PB 200, 02771 Esbo

Bokningstjänster (dop, vigsel, begravning)
tfn 09 8050 2601
varauspalvelut.espoo@evl.fi

Begravningstjänster
tfn 09 8050 2200
fax 09 256 7212
hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Registertjänster (ämbetsbetyg och släktutredningar)
tfn 09 8050 2600
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Jourhavande präst
tfn 09 8050 2602

Kurscenter- och lägergårdsbokningar
tfn 09 8050 2890
kurssikeskukset.espoo@evl.fi

Beställning och avbeställning av församlingstidningarna
Kyrkpressen och Kirkko ja Kaupunki
tfn 09 8050 2600
lehtitilaukset.espoo@evl.fi

Esbo svenska församling
(09) 8050 3000, måndag–fredag kl. 9-13.
esbosvenskaforsamling@evl.fi

Besöksadress: Kyrkogatan 10. 02770 Esbo

Esbo kyrkliga samfällighets ämbetshus på Kyrkogatan 1.

Församlingsvalet 2018

Mer information