Hagalunds kyrka

Hagalunds kyrka

Kyrkstigen 6, 02100 Esbo

09 80504460 vaktmästaren

Grundrenoveringen av Hagalunds kyrka håller på att färdigställas. Kyrkan är enbart öppen för besök i samband med mässor.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Tapiolan seurakunta
(09) 8050 4000, övriga utrymmesbokningar: möten, konserter m.m.

 

Vilka är dina minnen som anknyter till Hagalunds kyrka?

I samband med att kyrkan återtas i bruk efter en omfattande renovering är vi intresserade av att höra vilken betydelse Hagalunds kyrka har i ditt liv, vilka minnen och känslor kyrkan väcker inom dig.  Du kan dela med dig av dina tankar och minnen i text och/eller bild (också anonymt).

Målet är att samla in material för en utställning, för forskning och för att dela och publicera på sociala medier. Du bestämmer själv hur du vill delta och i vilket syfte din berättelse får användas. 

Blanketten är på finska men du är välkommen att besvara den på svenska!

Här kan du delta i enkäten

Hagalund fick en egen kyrka år 1965. Kyrkan, som är spartansk till sin utformning, är ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori och ligger i centrum av Hagalund. Hagalunds kyrka anses vara ett av den nyare finska kyrkoarkitekturens mest betydande verk. Den har klassificerats som en viktig del av det arkitektoniskt högklassiga byggnadsbeståndet i Hagalund.

Hagalunds kyrka är en av de skyddade byggnader som representerar 1900-talets moderna arkitektur. Utifrån betraktad är byggnaden skyddad av murar. Byggnadens högsta del är den kubformade kyrksalen. De låga kansli- och klubbutrymmena finns i flyglarna, där gränserna mot innergården består av glasväggar, som bildar en motvikt till de kompakta betongväggarna.

Kyrkoyggnaden blev färdig 1965 och utvidgades 1992. Arkitekt var professor Aarno Ruusuvuori, som utsågs genom en arkitekttävling. Ruusuvuoris tävlingsbidrag hette "Pyhät puut" (Heliga träd). Eftersom den tomt där kyrkan skulle byggas omgavs av höga vita tornhus var arkitektens vision att göra kyrkobyggnaden till en mörk skugga i tallskogen. Hagalunds centrum "Garden City", trädgårdsstaden, hör till de områden som både Museiverket och den internationella organisationen Docomomo klassificerat som arkitektoniskt viktiga kulturmiljöer.

Det finns begränsat med parkeringsplatser vid kyrkan. Avgiftsbelagda platser finns i parkeringshallen Tapiola Park på Hagalundsvägen. Vid simhallens parkeringsplats vid kyrkan finns några parkeringsplatser där man bör använda parkeringsskiva.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

tors 10.10 kl. 18.00

Kyrkstigen 6, 02100 Esbo

Sorgegrupp

En sorgegrupp för dig som förlorat en närstående person under det senaste året.
lör 26.10 kl. 15.00

Kyrkstigen 6, 02100 Esbo

Kråksångens 25-års jubileumskonsert

Kråksångens 25-års jubileumskonsert
tors 26.12 kl. 17.00

Kyrkstigen 6, 02100 Esbo

De vackraste julsångerna

Kom och sjung De vackraste julsångerna. Kira Ertman medverkar.