Hagalunds kyrka

Kyrkstigen 6 , 02100 Esbo
(09) 8050 4460 , vaktmästaren

För närvarande grundrenoveras kyrkan. Den öppnas på nytt i början av 2022.

Hagalunds kyrka

Hagalund fick en egen kyrka år 1965. Kyrkan, som är spartansk till sin utformning, är ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori och ligger i centrum av Hagalund. Hagalunds kyrka anses vara ett av den nyare finska kyrkoarkitekturens mest betydande verk. Den har klassificerats som en viktig del av det arkitektoniskt högklassiga byggnadsbeståndet i Hagalund.

Hagalunds kyrka är en av de skyddade byggnader som representerar 1900-talets moderna arkitektur. Utifrån betraktad är byggnaden skyddad av murar. Byggnadens högsta del är den kubformade kyrksalen. De låga kansli- och klubbutrymmena finns i flyglarna, där gränserna mot innergården består av glasväggar, som bildar en motvikt till de kompakta betongväggarna.

Kyrkoyggnaden blev färdig 1965 och utvidgades 1992. Arkitekt var professor Aarno Ruusuvuori, som utsågs genom en arkitekttävling. Ruusuvuoris tävlingsbidrag hette "Pyhät puut" (Heliga träd). Eftersom den tomt där kyrkan skulle byggas omgavs av höga vita tornhus var arkitektens vision att göra kyrkobyggnaden till en mörk skugga i tallskogen. Hagalunds centrum "Garden City", trädgårdsstaden, hör till de områden som både Museiverket och den internationella organisationen Docomomo klassificerat som arkitektoniskt viktiga kulturmiljöer.

Bokningar:

Hagalunds kyrka grundrenoveras och kan inte bokas.

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Tapiolan seurakunta
(09) 8050 4000, övriga utrymmesbokningar: möten, konserter m.m.

Det finns begränsat med parkeringsplatser vid kyrkan. Avgiftsbelagda platser finns i parkeringshallen Tapiola Park på Hagalundsvägen. Vid simhallens parkeringsplats vid kyrkan finns några parkeringsplatser där man bör använda parkeringsskiva.

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp