Kalajärvi kapell

Kalajärvi kapell

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo

(09) 852 4410 (vaktmästaren)

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Byggnaden blev färdig år 1998 och planerades av Arkitektbyrå Stefan Ahlman.

I inredningen och planeringen lyfts olika teman med anknytning till vatten fram. Huset är byggt på ett grundvattenområde och dessutom har man strävat efter att betona innehållet i församlingsarbetet - "det levande vattnet". Vigselryan på väggen i aulan, som planerats av konstnär Katri Haahde och kapellsalens dopfunt, som planerats av skulptören Radoslaw Gryta, har anlnytning till detta tema. Entréhallens och salens golv och dopfunten är av kalksten.

I kapellet kan man ordna t.ex. dop, minnesstunder och andra familjefester. Det finns 100 sittplatser. I Kalajärvi kapell ordnar Espoon tuomiokirkkoseurakunta klubb- och gruppverksamhet. Esbo svenska församling ordnar högmässor och pensionärsträffar här.

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett