Kalajärvi kapell

Kalajärvi kapell

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo

(09) 852 4410

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Byggnaden blev färdig år 1998 och planerades av Arkitektbyrå Stefan Ahlman.

I inredningen och planeringen lyfts olika teman med anknytning till vatten fram. Huset är byggt på ett grundvattenområde och dessutom har man strävat efter att betona innehållet i församlingsarbetet - "det levande vattnet". Vigselryan på väggen i aulan, som planerats av konstnär Katri Haahde och kapellsalens dopfunt, som planerats av skulptören Radoslaw Gryta, har anlnytning till detta tema. Entréhallens och salens golv och dopfunten är av kalksten.

I kapellet kan man ordna t.ex. dop, minnesstunder och andra familjefester. Det finns 100 sittplatser. I Kalajärvi kapell ordnar Espoon tuomiokirkkoseurakunta klubb- och gruppverksamhet. Esbo svenska församling ordnar högmässor och pensionärsträffar här.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett

Evenemang

lö 10.12 kl. 15.00

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo

De vackraste julsångerna

Medverkande Heidi Jäntti och Eeva-Liisa Malmgren. Kören Ecoro medverkar.