Kalajärvi kapell

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo
(09) 852 4410 (vaktmästaren)

Kalajärvi kapell

Byggnaden blev färdig år 1998 och planerades av Arkitektbyrå Stefan Ahlman.

I inredningen och planeringen lyfts olika teman med anknytning till vatten fram. Huset är byggt på ett grundvattenområde och dessutom har man strävat efter att betona innehållet i församlingsarbetet - "det levande vattnet". Vigselryan på väggen i aulan, som planerats av konstnär Katri Haahde och kapellsalens dopfunt, som planerats av skulptören Radoslaw Gryta, har anlnytning till detta tema. Entréhallens och salens golv och dopfunten är av kalksten.

I kapellet kan man ordna t.ex. dop, minnesstunder och andra familjefester. Det finns 100 sittplatser. I Kalajärvi kapell ordnar Espoon tuomiokirkkoseurakunta klubb- och gruppverksamhet. Esbo svenska församling ordnar högmässor och pensionärsträffar här.

 

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

to 4.4 kl. 13.00

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo

Samling för seniorer och daglediga

En träffpunkt för dig som är ledig på dagen.
to 2.5 kl. 13.00 -14.30

Höstglödsängen 3, 02970 Esbo

Samling för seniorer och daglediga

En träffpunkt för dig som är ledig på dagen.