Begravningskapellet

Esbo begravningskapell

Prästgårdsvägen 12, 02770 Esbo

(09) 8050 2415, (09) 8050 2414

Öppet må–lö kl. 8–16

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentrals begravningstjänster, (09) 8050 2200

Esbo begravningskapell grundrenoverades och utvidgades 2013-2015. Kapellet och krematoriet togs i bruk på nytt på sommaren 2015. 

Esbo begravningskapell är ritat av arkitekterna Heikki och Kaija Sirén och blev färdigt år 1963. I kapellet förrättas ca 450 jordfästningar per år och antalet besökare är ca 11 000 personer per år.

Det finns plats för ca 80 personer i kapellet, om man också använder sig av orgelläktaren.

Kapellets fasad är gjord av betongelement. I byggnaden finns ett krematorium, där man började utföra kremeringar år 1964.

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett