Klockarmalmens begravningsplats

Klockmalmsvägen 15, Björnkärr vid Klockarmalmens kapell

Kistplatser och urnlund, minneslund samt konfessionslös avdelning med kist- och urngravar, minneslund och anonym minneslund

Klockarmalmens begravningsplats blev färdig år 1986, som resultatet av en arkitekttävling som vanns av landskapsarkitekt Auli Hietakangas-Koch  med förslaget "Metsä ja niitty" (skog och äng). På Klockarmalmen bildar begravningsplatsens skogs- och ängspartier en naturnära helhet tillsammans med områdets tall-, gran- och björkskog.

Gravarna finns  i en tallskogsdunge. Den öppna ängen livas upp av en friskt strömmande bäck och en liten sjö: atmosfären är öppen och ljus på ängsbegravningsplatsen. Vid huvudporten öppnas en utsikt rakt framåt – livet tar inte slut genom döden, det fortsätter.

På Klockarmalmen finns områden för kistgravar, urngravar och anonyma gravar, där nya gravplatser kan reserveras. Här finns också ett konfessionslöst område, som togs i bruk år 2007.

Vid huvudingången finns en minneslund och en låg mur som fungerar som minnesplats. Man kan också hämta ljus och blommor till minnesplatsen till minne av personer som är begravda på annan ort.  

Begravningsplatsens totalareal är för närvarande ca 20 hektar.

Karta över Klockarmalmens begravningsplats