Klockarmalmens kapell

Tills vidare är personantalet i Klockarmalmens stora kapell  begränsat till 60, i Klockarmalmens lilla kapell 20. 

Klockarmalmens kapell är ritat av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen från Esboviken. Kapellet invigdes år 1993. Kapellet, som är byggt i betong och målat i ljus färg, blev Tuomo Suomalainens sista verk – han dog innan kapellet var färdigbyggt.

I kapellet finns två separata salar som båda kan användas för jordfästningar. Altarväggen i den stora salen är ett fönster ut mot naturen. Altarfönstret pryds av en glasmålning av Harry Kivijärvi.

Den stora salen rymmer 120 personer och den lilla salen 50 personer. Det finns en garderob för ytterkläder och det är gott om plats mellan bänkarna. För blommor som skall läggas på kistan finns plats reserverad vid bänkgavlarna.

Läge på kartan

Toalett Toalett