Klockarmalmens kapell

Klockmalmsvägen 13 , 02740 Esbo
Bokningar via gravkontoret, Esbo församlingars servicecentral

Klockarmalmens kapell

Kyrkliga förrättningar sköts med undantagsarrangemang p.g.a. coronavirusepidemin. Max. 6 personer inklusive personal får delta t.o.m. 14.4.2021Vid kistbegravningar är personbegränsningen 10 personer, inklusive bärare, exklusive personal. Denna regel gäller i Esbo begravningskapell, Esbo domkyrka och Klockarmalmen. I andra utrymmen och vid urnjordfästningar är begränsningen fortfarande 6 anhöriga, exklusive personal. Av pastorala skäl kan dessa gränser överskridas, kyrkoherden fattar beslut om de fallen.

Klockarmalmens kapell är ritat av arkitekterna Timo och Tuomo Suomalainen från Esboviken. Kapellet invigdes år 1993. Kapellet, som är byggt i betong och målat i ljus färg, blev Tuomo Suomalainens sista verk – han dog innan kapellet var färdigbyggt.

I kapellet finns två separata salar som båda kan användas för jordfästningar. Altarväggen i den stora salen är ett fönster ut mot naturen. Altarfönstret pryds av en glasmålning av Harry Kivijärvi.

Den stora salen rymmer 120 personer och den lilla salen 50 personer. Det finns en garderob för ytterkläder och det är gott om plats mellan bänkarna. För blommor som skall läggas på kistan finns plats reserverad vid bänkgavlarna.

Toalett