Församlingsvalet 2018

Alla som senast 18.11.2018 fyller 16 år och är antecknade som närvarande medlemmar i församlingen 15.8.2018 har rösträtt. . Ta med identitetsbevis när du röstar.

Röstning på valdagen söndag 18.11.

Esbo svenska församlings medlemmar röstar i domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, kl. 11-20.  På valdagen kan du bara rösta i din egen hemförsamling.