Uppdateringen av webbplattformen har lett till tekniska problem med hemsidorna

Deb webbplattform som används av många evangelisk-lutherska församlingar i Finland har den här veckan uppdaterats till en ny version. Tyvärr har uppdateringen gjort att största delen av de aktuella händelserna i församlingarna i Esbo inte alls syns på hemsidorna. Inte heller den elektroniska blanketten för beställning av ämbetsbevis fungerar. Problemen åtgärdas så fort som möjligt. Vi beklagar olägenheterna!