Arkitektur

Aurora kapell blev färdigt år 2000. Byggnaden inrymmer förutom församlingens egna utrymmen också rum som hyrs ut åt Esbo stad för dagverksamhet och ett daghem. Kapellet är ritat av arkitektbyrå Kirsti Sivén.

Byggnadens teologiska tema är ljus, klarhet och sol. Den del av salen som vetter mot gatan får in ljus uppifrån och från sidorna och har en svagt lutande rappad murvägg som är utformad till ett korliknande rum. Golvet är gjort av täljsten och taket av lönnpanel. De limmade träbalkarna i taket är synliga. Salen har en ypperlig akustik och lämpar sig väl för konserter.

I salen hänger ett konstverk "Heijastus" (Spegling), ett hologram skapat av konstnären Annikki Luukela. Glasväggen i entréhallen kan öppnas så att hallen kopplas ihop med den skyddade innergården, där man sommartid kan ordna olika sammankomster. Ett korsfönster i ett hörn av gården och ett fönster i hallen bakom en upplyst ärggrön vägg skapar en känsla av en lugn uteplats, där man kan stanna upp och reflektera.