Chapple

Finnviksvägen 1 (Köpcentret Iso Omenas utvidgade del), 02230 Esbo

050 573 9514

Mer information: www.chapple.fi

Chapple i Iso Omena

Chapple öppnades i köpcentret Iso Omena i oktober 2016. Utrymmet finns i andra våningen i den nya delen av Iso Omena.  Utrymmena omfattar  659 m², i salen ryms 150 personer..

Chapple är ett flexibelt utrymme för många olika slags verksamhet. Salen kan användas vid gudstjänster  sofforna och borden passar för trivsamma kaffetillfällen, barnen och ungdomarna samlas i sina egna utrymmen. Dessutom ,finns ett s.k. vuxenrum som kan anpassas efter olika behov och fungerar som ett stilla rumy, vid andakter, som grupprum eller som caféutrymme. Chapple fungerar enligt de öppna dörrarnas princip, därför är det inte möjligt att boka kyrkliga förrättningar här.  

 

 

Läge på kartan