Präster


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst


kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo