Präster


Brita Ahlbeck

kaplan, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst


Kira Ertman

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Heidi Jäntti

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor


Johan Kanckos

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mirja von Martens

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo