Präster


Irene Erkko

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kira Ertman

kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Heidi Jäntti

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor


Jooseppi Lohi

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Mirja von Martens

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo