Präster


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst


Kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

kyrkoherde t.o.m. 31.3.2019
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo