Präster


kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Skriftskolpräst


Kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor (tjänstledig till 20.1.2020)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

församlingspastor (till 1.9.2019)
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo