Foto: Jussi Helttunen

Gräsa urnlund

Frälsehemmansgatan 1, vid Olars kyrka

Nya urngravar, minneslund, kolumbarium och anonym minneslund.

Grundförbättringen av Gräsa urnlund blev klar i slutet av 2020. Totalt kostade grundförbättringsarbetena drygt en miljon euro. 7700 nya växter, både träd, buskar och perenner har planterats och gångarna har iståndsatts. Huvudgångarna i Gräsa urnlund har fått nya ytor. De brantaste ställena har fått räcken, för att lättare ta sig fram.

Karta över Gräsa urnlund

Gräsa urnlund med stenlagda gångar.