Gräsa urnlund

Frälsehemmansgatan 1  (vid Olars kyrka)

Nya urngravar, minneslund, kolumbarium och anonym minneslund.

Grundförbättringen av Gräsa urnlund är klar

Grundförbättringsarbetena i Gräsa urnlund i Esbo har slutförts i början av december.

Tidtabellen och budgeten höll. Totalt kostade arbetena lite över en miljon euro. 7700 nya växter, både träd, buskar och perenner, har planterats och gångarna satts i stånd.

Huvudgångarna i Gräsa urnlund har fått nya ytor. De brantaste ställena har fått räcken så att det är lättare att ta sig fram.

Foto; Jussi Helttunen.

Gräsa urnlund med stenlagda gångar.