Kyrktian

Esbo svenska församlings kansli

Kyrkogatan 10 , 02770 Esbo
9 8050 3000

Kyrktian

Esbo svenska församlings och Espoon tuomiokirkkoseurakuntas kansli.

Till och med 14.4.2021 betjänar vi endast per telefon och e-post.