Arkitektur

Då planeringen och byggandet av Alberga kyrka blev aktuellt gavs uppdraget åt en byggnadskommitté, som bekantade sig med flera kyrkor i huvudstadsregionen och ansåg att kyrkorna i Korso och Munkshöjden var de mest lyckade exemplen på modern kyrkoarkitektur. Till arkitekt valdes Olli Kuusi, som planerat kyrkan i Korso.

Alberga kyrka blev klar år 1979. Den tomt som anskaffats av Esbo stad var terrängmässigt besvärlig och gjorde att arbetena delvis fördröjdes. Arkitektens ursprungliga planer kunde inte förverkligas, på grund av ekonomiska skäl måste planerna ändras så att alla församlingsutrymmen fick plats i en och samma byggnad.  

Rödtegelbyggnaden är belägen i en sluttning och är väl anpassad till sin omgivning, eftersom den är byggd runt en cirkelformad gård och dämpar ljuden från trafiken vid byggnadens ena sida. Fasaden har många valvbågar som ger ett romantiskt intryck. Också kyrksalens väggar är av tegel. Kyrksalens tak blir högre i salens främre del och mot altaret. Salen har ett högt mittskepp och lägre sidoskepp. Genom fördjupningar i tegelväggarna, murade väggbänkar och -hyllor har man strävat efter att ge kyrkorummet en prägel av andakt och liv.

Alberga kyrka grundrenoverades år 2008-2009. Den synligaste förändringen var att innergårdens öppna arkadgång glasades in och blev ett varmt utrymme.