Diakoniarbetare


Emma Enoksson

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T.f. ledare för barn- och familjeverksamheten


Henrika Lemberg

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Taina Sandberg

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Wallenius

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo