Barnverksamhet


Helena Aitti-Lindberg

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lenita Björk-Sederholm

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Emma Enoksson

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

T.f. ledare för barn- och familjeverksamheten


Jenni Hietala

ledare för familjeverksamheten, tjänstledig fr.o.m. 23.8.2021.
Esbo svenska församling


Emma Kujanpää

barnledare
Esbo svenska församling
Esbo domkyrkas församlingsgård
02770 Esbo

Tina Laahanen

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Martin Lundberg

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kati Olin

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Marcus Söderström

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lisa Wentjärvi

barnledare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo