Församlingsrådet i Esbo svenska församling

Vid församlingsvalet hösten 2014 invaldes följande 14 medlemmar för perioden 2015-2018:


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/


Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/


Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling
Vice ordförande i församlingsrådet, medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet och kyrkofullmäktige 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

http://medelvagen.blogspot.fi/

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling

Medlem i församlingsrådet 2015-2018
Esbo svenska församling