Församlingsrådet i Esbo svenska församling

 

Tag kontakt

Medlem i församlingsrådet 2023-2026, suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Vice ordf. i församlingsrådet 2023-2024
Esbo svenska församling
Medlem och barnombud i församlingsrådet och 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling
Suppleant i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige 2023-2026 och suppleant i församlingsrådet 2023-2026
Esbo svenska församling