Församlingsrådet i Esbo svenska församling

Vid församlingsvalet hösten 2014 invaldes följande 14 medlemmar för perioden 2015-2018:

Tag kontakt

Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022, medlem i gemensamma kyrkorådet 2021-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022, församlingsrådets vice ordförande,ersättare i gemensamma kyrkorådet 2021-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling
Medlem i församlingsrådet 2019-2022
Esbo svenska församling