Församlingsrådet i Esbo svenska församling

Vid församlingsvalet hösten 2014 invaldes följande 14 medlemmar för perioden 2015-2018:

Ingen kontaktinformation hittades på det sökordet.