Kantorer


Mauriz Brunell

kantor, t.f. A-kantor t.o.m. 29.2.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Nina Kronlund

kantor, tjänstledig
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Lasse Leppänen

vik. kantor t.o.m. 29.2.2024
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo