Vällskogs lägercentrum

Vällskogs lägercentrum

Vääräjärvivägen 2, 02920 Esbo

09 80502890 (Bokningar)

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 8–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Mer info (på finska) också på www.velskola.fikurssikeskukset.espoo@evl.fi (Esbo församlingars servicecentral, bokningstjänster)

Vällskog ligger vid gamla Björneborgsvägen i norra Esbo. Fastigheten omfattar 268 ha och köptes av Esbo församlingar år 1981.

I gamla karaktärshuset finns övernattningsmöjligheter för 38 och i den nyare byggnaden för 53 personer. Det finns plats för 130 matgäster. Vällskog lämpar sig väl för sammankomster och lägerskolor samt retreater.

På området finns en 2,5 km lång naturstig och flera små sjöar. Terrängen passar för orienterare och scouter.
 

Läge på kartan