Barnkören Sångbubblan

Sångbubblan är en fri sångrupp där vi lär oss sångens glädje genom att sjunga enkla sånger med rytm och rörelse. Sångbubblans sånger stöder kyrkans fostran och vi får glädjen att ibland medverka i barnens musiklekmässa och barnkyrkan.

Sångbubblan är för dig som är 5–8 år. Du behöver inte ha några förhandskunskaper, för att delta i barnkören.

Barnkören Sångbubblan övar i Öppna länk i ny flikOlars kyrkaÖppna länk i ny flik på tisdagar kl. 18.15–19

Kom sådan som du är och ha roligt tillsammans i musikens och sångens glädje tillsammans med ”Katja” Catharina Lindroos.

Frågor?
Kontakta Catharina LindroosÖppna länk i ny flik

Catharina Lindroos i glasögon och uppsatt hår blåser såpbubblor.
Foto: David Cáceres Del Castillo