Esbo domkyrka

Esbo kyrka, Esbo gamla kyrka

Esbo domkyrka

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

050 434 1071

09 80503600

Kyrkan har sittplatser för 540 personer.

Högmässa på finska (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) varje söndag kl. 10. Högmässa på svenska (Esbo svenska församling) varje söndag kl. 12.15.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument.

Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt.

Den nya, stora domkyrkoorgeln invigdes 3.6.2012. Orgeln är byggd av Veikko Virtanens orgelbyggeri från Esbo. Instrumentet omfattar 42 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Den klangliga förebilden är instrument byggda av Friedrich Ladegast (1818-1905). Fasaden är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus från Stockholm.

Då det finska biskopsstiftet i Esbo grundades år 2004 ändrades kyrkans namn från Esbo kyrka till Esbo domkyrka. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som varje söndag firar gudstjänster här. 

Domkyrkan är öppen tisdag-fredag kl. 10–17, under veckoslut och sommartid kl. 10–18, med undantag av tider som reserverats för förrättningar och övningar.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 9.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa med konfirmation

Medverkande Mirja von Martens,Nina Kronlund,Eeva-Liisa Malmgren och Niclas Lemström.
sö 16.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Medverkande Irene Erkko, Klaus Pennanen och Teemu Suominen.
sö 23.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Medverkande Irene Erkko och Mauriz Brunell
sö 30.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Skördemässa

Medverkande Heidi Jäntti,Eeva-Liisa Malmgren och Mauriz Brunell.
lö 5.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa på alla helgons dag

Medverkande Heidi Jäntti ,Kira Ertman ,Eeva-Liisa Malmgren och Mauriz Brunell.
sö 6.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Medverkande Johan Kanckos och Mauriz Brunell.
sö 13.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Medverkande Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren.
sö 20.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Medverkande Heidi Jäntti och Nina Kronlund.