Esbo domkyrka

Esbo kyrka, Esbo gamla kyrka

Kyrkparken 5 , 02770 Esbo
50 434 1071
(09) 8050 3600

Domkyrkan är öppen tisdag-fredag kl. 10–17, under veckoslut och sommartid kl. 10–18, med undantag av tider som reserverats för förrättningar och övningar.

Esbo domkyrka

All samlande verksamhet har flyttat till nätet. Vid kyrkliga förrättningar kan t.o.m. 14.4.2021 högst 6 personer delta. Alla ska använda ansiktsmask. Kom också ihåg handhygienen och tänk på säkerhetsavstånden!

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument.

Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt.

Den nya, stora domkyrkoorgeln invigdes 3.6.2012. Orgeln är byggd av Veikko Virtanens orgelbyggeri från Esbo. Instrumentet omfattar 42 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Den klangliga förebilden är instrument byggda av Friedrich Ladegast (1818-1905). Fasaden är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus från Stockholm.

Då det finska biskopsstiftet i Esbo grundades år 2004 ändrades kyrkans namn från Esbo kyrka till Esbo domkyrka. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som varje söndag firar gudstjänster här. 

Kyrkan har sittplatser för 540 personer.

På grund av coronavirusepidemin är antalet personer i kyrkan tills vidare begränsat till 150. OBS! Under perioden 23.11-13.12 gäller strikta begränsningar på max. 20 personer som får samlas samtidigt inomhus. Ansiktsmask ska användas. Esbo svenska församlings gudstjänster 29.11 - 13.12 streamas på Facebook och är inte öppna för besökare.

Högmässa på finska (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) varje söndag kl. 10. Högmässa på svenska (Esbo svenska församling) varje söndag kl. 12.15.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 25.4 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

sö 2.5 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Streamad gudstjänst

Vi firar gudstjänst i Esbo domkyrka.