Esbo domkyrka

Esbo kyrka, Esbo gamla kyrka

Esbo domkyrka

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

050 434 1071

09 80503600

Domkyrkan är öppen tisdag-fredag kl. 10–17, under veckoslut och sommartid kl. 10–18, med undantag av tider som reserverats för förrättningar och övningar.

Kyrkan har sittplatser för 540 personer.

Högmässa på finska (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) varje söndag kl. 10. Högmässa på svenska (Esbo svenska församling) varje söndag kl. 12.15.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument.

Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt.

Den nya, stora domkyrkoorgeln invigdes 3.6.2012. Orgeln är byggd av Veikko Virtanens orgelbyggeri från Esbo. Instrumentet omfattar 42 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Den klangliga förebilden är instrument byggda av Friedrich Ladegast (1818-1905). Fasaden är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus från Stockholm.

Då det finska biskopsstiftet i Esbo grundades år 2004 ändrades kyrkans namn från Esbo kyrka till Esbo domkyrka. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som varje söndag firar gudstjänster här. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 4.6 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Janne Sironen, Mauriz Brunell och Lotta Ahlbeck medverkar. Kyrkkaffe vid klockstapeln.
sö 4.6 kl. 19.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

CANTABILE Elja Puukko, sång; Tommi Niskala, orgel

Merikanto, Kuula, Bach. Fritt inträde, frivillig programbladsavgift till förmån för musikverksamheten i Esbo domkyrka
sö 11.6 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren medverkar. Fanny Henn sjunger.
sö 11.6 kl. 19.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Musik i sommarkvällen VOCALE Vino ensemble

VOCALE; Vino Ensemble,dir. Viena Kangas; Johannes Elfving, cello. Fritt inträde, frivillig programbladsavgift till förmån för musikverksamheten i Esbo domkyrka. Pärt, Kreek, Madetoja, Beach, Kostiainen, Cassadó
sö 18.6 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Janne Sironen, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren medverkar.
sö 18.6 kl. 19.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Musik i sommarkvällen; PRELUDE; Anders Johnsson, orgel

Anders Johnsson (Sverige), orgel Bach, Beethoven, Wright, Debussy, Hindemith, Vierne Fritt inträde, frivillig programbladsavgift till förmån för musikverksamheten i Esbo domkyrka
sö 25.6 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa, pastor Johan Kanckos avskedspredikar

Johan Kanckos, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren medverkar. Pastor Johan Kanckos håller sin sista predikan i Esbo svenska församling, efter 12 år i församlingen.
sö 25.6 kl. 19.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Musik i sommarkvällen; PIANISSIMO; Aaron Ahola, piano

Merikanto, Palmgren, Chopin. Fritt inträde, frivillig programbladsavgift till förmån för musikverksamheten i Esbo domkyrka.