Esbo domkyrka

Esbo kyrka, Esbo gamla kyrka

Esbo domkyrkas fasad med klockstapeln.

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

050 434 1071

09 80503600

Domkyrkan är öppen tisdag-fredag kl. 10–17, under veckoslut och sommartid kl. 10–18, med undantag av tider som reserverats för förrättningar och övningar.

Kyrkan har sittplatser för 540 personer.

Högmässa på finska (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) varje söndag kl. 10. Högmässa på svenska (Esbo svenska församling) varje söndag kl. 12.15.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–ti kl. 9–15 och on–to kl. 9-12, fre stängt: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument.

Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt.

Den nya, stora domkyrkoorgeln invigdes 3.6.2012. Orgeln är byggd av Veikko Virtanens orgelbyggeri från Esbo. Instrumentet omfattar 42 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Den klangliga förebilden är instrument byggda av Friedrich Ladegast (1818-1905). Fasaden är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus från Stockholm.

Då det finska biskopsstiftet i Esbo grundades år 2004 ändrades kyrkans namn från Esbo kyrka till Esbo domkyrka. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som varje söndag firar gudstjänster här. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Skötrum Skötrum
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 10.12 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Janne Sironen, Lasse Leppänen och Mauriz Brunell medverkar.
fr 15.12 kl. 18.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

GRANEN, Julkonsert med Furorna

Fanny Henn, mezzosopran / Furorna / Håkan Wikman, dirigent / Program 15 euro
sö 17.12 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa i juletid med besök av Esbo Lucia

Janne Sironen, Jooseppi Lohi, Mauriz Brunell, Lasse Leppänen och Esbo Lucia medverkar.
sö 24.12 kl. 12.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Julbön med små och stora

Eva-Maria Ilmoni och Lasse Leppänen medverkar.
sö 24.12 kl. 13.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Julbön med små och stora

Eva-Maria Ilmoni och Lasse Leppänen medverkar.
sö 24.12 kl. 17.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Julbön

Janne Sironen, Lasse Leppänen och Sara Leppänen medverkar.
må 25.12 kl. 7.00

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Julotta

Heidi Jäntti, Mauriz Brunell och Lasse Leppänen medverkar.
ti 26.12 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Mirja von Martens, Mauriz Brunell och Lasse Leppänen medverkar.