Esbo domkyrka

Esbo kyrka, Esbo gamla kyrka

Kyrkparken 5 , 02770 Esbo
50 434 1071
(09) 8050 3600

Domkyrkan är öppen tisdag-fredag kl. 10–17, under veckoslut och sommartid kl. 10–18, med undantag av tider som reserverats för förrättningar och övningar.

Esbo domkyrka

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument.

Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt.

Den nya, stora domkyrkoorgeln invigdes 3.6.2012. Orgeln är byggd av Veikko Virtanens orgelbyggeri från Esbo. Instrumentet omfattar 42 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. Den klangliga förebilden är instrument byggda av Friedrich Ladegast (1818-1905). Fasaden är ritad av arkitekt Ulf Oldaeus från Stockholm.

Då det finska biskopsstiftet i Esbo grundades år 2004 ändrades kyrkans namn från Esbo kyrka till Esbo domkyrka. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som varje söndag firar gudstjänster här. 

Kyrkan har sittplatser för 540 personer.

Högmässa på finska (Espoon tuomiokirkkoseurakunta) varje söndag kl. 10. Högmässa på svenska (Esbo svenska församling) varje söndag kl. 12.15.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Hörselslinga
Handikapptoalett
Skötrum
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 17.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Vi firar högmässa med konfirmation av Houtskär 2 gruppen i Esbo domkyrka.
sö 24.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Skördemässa

Medverkande är Mirja von Martens, Mauriz Brunell, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren.
sö 31.10 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Vi firar högmässa i Esbo domkyrka. Medverkande Johan Kanckos,Mauriz Brunell och Nina Kronlund.
lö 6.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa på alla helgons dag

Under högmässan läses namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit och jordfästs sedan senaste alla helgons dag upp och ljus tänds.
sö 7.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa med kaplansinstallation

Vi firar högmässa med Kira Ertman, Irene Erkko, Ulrik Sandell, Eeva-Liisa Malmgren, Nina Kronlund och Mauriz Brunell i Esbo domkyrka.Tomas Kolkka predikar.
sö 14.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Vi firar högmässa i Esbo domkyrka. Medverkande Kira Ertman och Nina Kronlund.
sö 21.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Högmässa

Vi firar högmässa i Esbo domkyrka. Medverkande Mirja von Martens,Nina Kronlund,Mauriz Brunell och Eeva-Liisa Malmgren.
sö 28.11 kl. 12.15

Kyrkparken 5, 02770 Esbo

Hosianna-högmässa

Vi firar högmässa i Esbo domkyrka. Högmässan streamas på församlingens Facebook-sida. Medverkande Heidi Jäntti,Nina Kronlund,Mauriz Brunell, Eeva-Liisa Malmgren, Markus Malmgren och Henrika Lemberg. Kammarkören Novena, barnkören och orkester.