Arkitektur

Hagalund fick en egen kyrka år 1965. Kyrkan, som är spartansk till sin utformning, är ritad av arkitekt Aarno Ruusuvuori och ligger i centrum av Hagalund. Hagalunds kyrka anses vara ett av den nyare finska kyrkoarkitekturens mest betydande verk. Den har klassificerats som en viktig del av det arkitektoniskt högklassiga byggnadsbeståndet i Hagalund.

Hagalunds kyrka är en av de skyddade byggnaderna i Hagalunds kyrka som representerar 1900-talets moderna arkitektur. Utifrån betraktad är byggnaden skyddad av murar. Byggnadens högsta del är den kubformade kyrksalen. De låga kansli- och klubbutrymmena finns i flyglarna, där gränserna mot innergården består av glasväggar, som bildar en motvikt till de kompakta betongväggarna.

Kyrkoyggnaden blev färdig 1965 och utvidgades 1992. Arkitekt var professor Aarno Ruusuvuori, som utsågs genom en arkitekttävling. Ruusuvuoris tävlingsbidrag hette "Pyhät puut" (Heliga träd). Eftersom den tomt där kyrkan skulle byggas omgavs av höga vita tornhus var arkitektens vision att göra kyrkobyggnaden till en mörk skugga i tallskogen. Hagalunds centrum "Garden City", trädgårdsstaden, hör till de områden som både Museiverket och den internationella organisationen Docomomo klassificerat som arkitektoniskt viktiga kulturmiljöer.