Arkitektur

Köklax kapell, som planerats av arkitekt Olli-Pekka Jokinen, invigdes 18.6.2006. 

Altarkonstverket

Målningen Den heliga nattvarden (Pyhä ehtoollinen) fyller hela gavelväggen. Den har gjorts av Köklax-konstnären Markku Hakuri, vars arbeten också finns på det närbelägna bostadsmässeområdet. Innan konstverket blev färdigt tog det två år och cirka 300 skisser behövdes. Konstverket påminner en aning om Leonardo da Vincis "Den sista nattvarden". När man ser på det får man ett intryck av att kapellutrymmena fortsätter bakom gavelväggen: där finns ett stort nattvardsbord och livets träd.

 

Kyrktextilierna

Textilkonstnär Norma Heimola har planerat kapellets fyra fullständiga kyrktextilserier. Symbolbilderna i de liturgiska färgerna är hämtade från naturen. Utgångspunkten för konstnären är moderskärleken. Bilderna symboliserar modern och Maria samt Kristus, konungen. Det huvudsakliga materialet är silke. Textilierna har framställds av Finska Handarbetets Vänner under övervakning av konstnären.

 

Klockorna

Man kan spela 18 olika melodier, som komponerats av kantor Petri Koivusalo, på de fyra klockorna i klockstapeln. Klockorna syns i kyrksalen och har texten: "Herre, ditt namn är evigt! Ditt namn ljuder från släkte till släkte. Vi vill tjäna Herren, vår Gud, Honom vill vi lyda."Köklax kapell a.d. 2006." 

Virtualpresentation inne och ute