Arkitektur

Karabacka kapell invigdes 1971 och grundrenoverades 2001. Den ursprungliga byggnaden planerades av byggnnadsplaneringsbyrå Heikki Siikonen.

Vid grundrenoveringen samarbetade arkitekt Erkki Pitkäranta och konstnär Jan-Erik Andersson redan vid planeringsskedet, vilket gjorde det möjligt att förverkliga helhetskonstverket "Kuningastie" (Konungavägen), där de viktigaste skedena i Jesu liv har skildrats på kyrksalens golv, vid altarpodiet och på väggen bakom altaret.

Vägen genom Jesu liv börjar med bebådelsens basun. Jesus föds som människa under Betlehems stjärnhimmel. Johannes döper Jesus i Jordan; av vattendropparna bildas en duva. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna för att fira påskfest som en efterlängtad kung, på en väg där palmkvistar bretts ut, och dör sedan en offerdöd på korset. Figurerna på kapellsalens golv har skurits ut med dator från särskilda plattor och lagts in i parketten.

Altaret bär bud om att Jesus inte dog förgäves. Gud ger föda åt sina hungriga i nattvardens bröd och vin. Ådrorna och rötterna i hans heliga hjärta sträcker sig mot livet. Altarbordet är den heliga Andens moln, under vars regn den bedjande församlingen lyssnar till Guds ord. Altarpodiets figurer föreställer blad, vattendroppar och solstrålar, som komplement till altarbordet, som är format som ett regnmoln. I själva altarkonstverket finns ett stort rött blödande hjärta. I hjärtats mitt finns ett krucifix av små trädgrenar. Bakgrunden till hjärtat är av aluminium, ornamentfigurerna består av bilder från den finländska naturen som har behandlats digitalt.

Väggen mellan kapellsalen och övre salen har ett fönster som är format som en nattvardskalk. Motivet är konstnärens egen version av Leonardo da Vincis "Nattvarden". När fönsterdörrarna stängs i övre salen ser man fönstret som ett konstverk i kapellsalen, där man ser uppståndelsens himmel och den första nattvardens gåva, Guds lamm, som bär världens synd.

Bilder: Esko Jämsä 2009