Köklax kapell

Handelsbacken 1 , 02780 Esbo
(09) 8050 3948 (vaktmästaren)

Köklax kapell

 

Köklax kapell invigdes 18.6.2006, strax innan den riksomfattande bostadsmässan i Köklax, som hölls samma sommar, öppnades. Kapellet ligger nära Köklax station.

Innan byggnadsarbetena inleddes gjordes arkeologiska undersökningar och de fynd som gjordes på kapelltomten visade på spår av bosättning och handel från tidig medeltid. Platsen där kapellet i dag finns ligger inte långt från Esbo å, som förr i tiden var en viktig vattenväg. Här fanns också en forntida kristen begravningsplats, som märkts ut med en minnessten.

När byggnaden planerades fästes speciell uppmärksamhet vid barns, ungas och familjers samt rörelsehindrades behov.  

I kapellet finns också klubbutrymmen och ett stugkök för kock- och familjeklubbar. 


I byggnaden finns en kapellsal med plats för 140 personer, samt Hakala-salen med bordsplatser för 48 personer, som lämpar sig bra för dop och minnesstunder. Om man använder både kyrksalen och Hakala-salen samtidigt finns det plats för ytterligare 16 bord. Kyrksalen, aulautrymmena och caféet (Hakala-salen) kan förenas till ett utrymme för 250-300 personer.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
palvelukeskus.espoo@evl.fi

Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Evenemang

fr 19.8 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 26.8 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 2.9 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 9.9 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 16.9 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 23.9 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 30.9 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 7.10 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!