Köklax kapell

Köklax kapell

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

09 80503948


I byggnaden finns en kapellsal med plats för 140 personer, samt Hakala-salen med bordsplatser för 48 personer, som lämpar sig bra för dop och minnesstunder. Om man använder både kyrksalen och Hakala-salen samtidigt finns det plats för ytterligare 16 bord. Kyrksalen, aulautrymmena och caféet (Hakala-salen) kan förenas till ett utrymme för 250-300 personer.

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

 

Köklax kapell invigdes 18.6.2006, strax innan den riksomfattande bostadsmässan i Köklax, som hölls samma sommar, öppnades. Kapellet ligger nära Köklax station.

Innan byggnadsarbetena inleddes gjordes arkeologiska undersökningar och de fynd som gjordes på kapelltomten visade på spår av bosättning och handel från tidig medeltid. Platsen där kapellet i dag finns ligger inte långt från Esbo å, som förr i tiden var en viktig vattenväg. Här fanns också en forntida kristen begravningsplats, som märkts ut med en minnessten.

När byggnaden planerades fästes speciell uppmärksamhet vid barns, ungas och familjers samt rörelsehindrades behov.  

I kapellet finns också klubbutrymmen och ett stugkök för kock- och familjeklubbar. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Toalett Toalett

Evenemang

sö 4.12 kl. 16.00

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

De vackraste julsångerna

Medverkande Kira Ertman,Nina Kronlund och Markus Malmgren.
fr 9.12 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
fr 9.12 kl. 19.00

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Julkonsert med Esbo arbis kammarkör

Dirigent Timo-Juhani Kyllönen
fr 16.12 kl. 9.30

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Familjeklubben i Köklax kapell

Du som är hemma med små barn: välkommen till familjeklubbarna!
lö 24.12 kl. 11.00

Handelsbacken 1, 02780 Esbo

Julbön med små och stora

Medverkande Irene Erkko och Eeva-Liisa Malmgren. Musik och sång med familjen af Hällström; nu utökad med ingifta musiker.
sö 3.12 kl. 16.00

Handelsbacken 1, 02780 Esbo