Gravskötsel

När snön har smultit bort på våren börjar skötselsäsongen på begravningsplatserna med grundstädning. Då tar man bort granris, ljung och andra dekorationer som hämtats till gravarna under vintern. När det gäller blommor börjar skötselperioden fr.o.m. 1.6. Planteringen av växter börjar omkring 10.6, beroende på vädret. Skötseln avslutas då det blir nattfrost, senast 30.9.

Gravskötselavgifterna består av avgifter för ytskötsel, blomanskaffning, plantering och skötsel av blommor. 

Beställningar av sommarskötsel bör göras senast 12.4.2024: Gravkontoret vid Esbo församlingars servicecentral,  tfn 09 8050 2200, må–ti kl.  9–13, on–to kl. 9–12, fre stängt, eller e-post hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Grundiståndsättningsavgiften för en grav som tidigare inte haft skötselavtal är 57 €/kistgravplats och 21 €/urngrav.

Priserna för skötsel 2024 (pdf-format) 

Skötsel av sommarblommor

Man kan beställa skötsel av sommarblommor för 1 eller 5 år. Beställningen omfattar både anskaffning och skötsel av blommor. På de gravar där man beställt blomskötsel genom begravningstjänsterna använder vi sommarblommor.

Personalen på begravningstjänsterna ansvarar för valet av växter och mängden växter. Valet av växter påverkas av växtplatsen och eventuella minnesmärken på gravarna. Vi börjar plantera sommarblommor ungefär 10.6.

Till våra årliga skötselåtgärder hör

 • vår- och  höstiståndsättning
 • plantering: också plantering för att ersätta växter
 • vattning
 • uppsnyggning av växtlighet och planteringar
 • ogräsbekämpning
 • stöd åt växter som behöver det
 • gödsling
 • avgränsning av blombänkar
 • växtskyddsåtgärder
 • beskärning av buskar

Övriga skötselåtgärder sker efter övervägande.

Ytskötsel

Man kan beställa ytskötsel för gravar med både gräs- och sand/grusyta. Man kan komma överens om ytskötsel för 1, 5 eller 25 års tid.

I fråga om grässkötsel består de årliga skötselåtgärderna av

 • vår- och höstiståndsättning
 • gödsling
 • klippning och putsning
 • avgränsning och vattning
 • övriga åtgärder utförs efter övervägande

På gravar med sand- eller grusyta består de årliga skötselåtgärderna av

 • vår- och höstiståndsättning
 • ogräsbekämpning
 • mekanisk renhållning
 • dessutom tillsätts sand vid behov, sanden byts också vid behov ut helt och hållet.
En ängel på en gravsten.