Gravskötsel

När snön har smultit bort på våren börjar skötselsäsongen på begravningsplatserna med grundstädning. Då tar man bort granris, ljung och andra dekorationer som hämtats till gravarna under vintern. När det gäller blommor börjar skötselperioden fr.o.m. 1.6. Planteringen av växter börjar omkring 10.6, beroende på vädret. Skötseln avslutas då det blir nattfrost, senast 30.9.

Gravskötselavgifterna består av avgifter för ytskötsel, blomanskaffning, plantering och skötsel av blommor. Perennskötsel kan också beställas för gravar på Kyrkans begravningsplats.

.Beställningar av sommarskötsel  bör göras senast 15.4.2021: Gravkontoret vid Esbo församlingars servicecentral,  tfn 09 8050 2200, må.–ti. kl.  9–15, on.–to. kl. 9–12, fre. stängt, eller e-post hautatoimisto.espoo@evl.fi.

Grundiståndsättningsavgiften för en grav som tidigare inte haft skötselavtal är 52 €/kistgravplats och 19 €/urngrav.

Perennskötsel kan tillsvidare bara beställas för gravar på Kyrkans begravningsplats. Avgift för ersättningsplanta 20 €. (mer information www.esboforsamlingar.fi). Grundinståndsättningsavgiften är 52 €/kistgravplats och 19 €/urngrav.

Priserna för sommarskötsel år 2021 (pdf-format)

 

Skötsel av sommarblommor

Man kan beställa skötsel av sommarblommor för 1 eller 5 år. Beställningen kan omfatta både anskaffning och skötsel av blommor. På de gravar där man beställt blomskötsel genom begravningstjänsterna använder vi sommarblommor, grupprosor och mångåriga blommor.

Personalen på begravningstjänsterna ansvarar för valet av växter och mängden växter, men vi beaktar också i mån av möjlighet de anhörigas önskemål. Valet av växter påverkas av växtplatsen och eventuella minnesmärken på gravarna. Vi börjar plantera sommarblommor ungefär 10.6. Vid den tidpunkten torde rosorna redan ha planterats.

Till våra årliga skötselåtgärder hör

 • vår- och  höstiståndsättning
 • plantering: också plantering för att ersätta växter
 • vattning
 • uppsnyggning av växtlighet och planteringar
 • ogräsbekämpning
 • stöd åt växter som behöver det
 • gödsling
 • avgränsning av blombänkar
 • växtskyddsåtgärder
 • beskärning av buskar

Övriga skötselåtgärder sker efter övervägande.

Ytskötsel

Man kan beställa ytskötsel för gravar med både gräs- och sand/grusyta. Man kan komma överens om ytskötsel för 1, 5 eller 25 års tid.

I fråga om grässkötsel består de årliga skötselåtgärderna av

 • vår- och höstiståndsättning
 • gödsling
 • klippning och putsning
 • avgränsning och vattning
 • övriga åtgärder utförs efter övervägande

På gravar med sand- eller grusyta består de årliga skötselåtgärderna av

 • vår- och höstiståndsättning
 • ogräsbekämpning
 • mekanisk renhållning
 • dessutom tillsätts sand vid behov, sanden byts också vid behov ut helt och hållet.
En ängel på en gravsten.