Kyrkans begravningsplats

Kyrkbacksvägen 1, vid Esbo domkyrka

Nya gravplatser endast i minneslundens anonyma avdelning.

Kyrkans begravningsplats invid den medeltida gråstenskyrkan har under århundradenas lopp förstorats i olika etapper. Begravningsplatsen har redan utvidgats fem gånger, så att totalarelen i dag är ca 11 hektar.

Den historiska delen av begravningsplatsen och förrättningskapellet ligger alldeles invid kyrkan. Också ett minnesmärke över de avlidna vilkas gravar blivit kvar i Karelen finns invid kyrkan.

De stupades gravar bildar en egen avdelning. För krigsveteraner finns en egen veteranlund, där man inte längre har möjlighet att reservera nya gravplatser.

På Kyrkans begravningsplats finns en minneslund, som är den enda plats där man numera kan reservera nya gravplatser. I minneslunden sker gravsättningen av urnorna anonymt, och de avlidnas namn syns inte någonstans. 

Karta över Kyrkans begravningsplats