Sockenstugan

Sockenstugan

Kyrkbacksvägen 2, 02770 Esbo

Bokningar:

Esbo församlingars servicecentral
(09) 8050 2601, må–fre kl. 9–15: dop, vigsel, jordfästning.
https://www.esboforsamlingar.fi/information-kansli

Sockenstugan ligger invid Esbo domkyrka och kan bokas för mindre  familjefester och minnesstunder, möten m.m. Den röda träbyggnaden från år 1900 har en rymlig sal med 42 sittplatser, tambur och ett kök med basutrustning för servering.r.