Olars kyrka, finska sidan

Olarin kirkko, Olars kyrka

Frälsehemmansgatan 1 (OBS! Ny adress!) , 02200 Esbo
(09) 8050 7751 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen må–fre kl. 10–18. På lördagar i samband med församlingsverksamhet. På söndagar kl. 9–15. I juni–augusti är kyrkan öppen må–fre kl. 10–16, lördagar vid församlingsverksamhet, söndagar kl. 10–14.

Olars kyrka, finska sidan.
Fastigheten har tre olika byggnader: kyrkan, Esbo svenska församlings byggnad, den s.k. svenska sidan, och den finska församlingens klubbutrymmen. Alla byggnadernas fasader är av rödtegel. Invid kyrkan finns Gräsa urnlund. 40 olika melodier kan spelas på klockstapelns sex klockor, som har gjutits i Holland. På måndagar kl. 16 hålls själaringning för avlidna. Finsk högmässa hålls i Olars kyrka, finska sidan, varje söndag kl. 10, sommartid 1.6 – 31.8 kl. 11. Svensk högmässa ordnas regelbundet i Olars kyrka, svenska sidan.

 

 

Olars kyrkas kyrksal har 485 sittplatser. I församlingssalen finns bordsplatser för 60 personer.

På grund av coronavirusepidemin är antalet deltagare vid kyrkliga förrättningar (dop, vigsel, begravning) tills vidare begränsat till högst 6  personer.

Grundförbättring vid Gräsa urnlund 

Grundförbättringsarbeten pågår i Gräsa urnlund vid Olars kyrka  15.6 - 30.10.2020. En del av växterna planteras våren 2021. Urnlunden är öppen för besökare medan arbetena pågår. Också nedläggningen av urnor fortsätter normalt i Gräsa. 

- På grund av att arbetet pågår kan gångvägen från parkeringsplatsen till urnlunden flyttas veckovis. De tillfälliga gångvägarna märks ut med skyltar och vita staket. Också de som arbetar i urnlunden, både entreprenörens och begravningsplatsens anställda, kan vid behov ge råd om hur man bäst kan ta sig fram, berättar projektplaneringsingenjör Mika Heimala i Esbo kyrkliga samfällighet.  

Gräsa urnlund togs i bruk 1996. Arealen är 0,6 hektar. Budgeten för grundförbättringsarbetena är 1,5 miljoner euro. Bland annat kommer ett nytt automatiskt bevattningssystem att byggas. Också planteringarna och växtbeståndet förnyas. Arbetena utförs av VRJ Etelä-Suomi Oy.

- På området kommer bland annat att planteras 7700 perenner, berättar Mika Heimala. Också gångarna iståndsätts så att tillgängligheten förbättras. De brantaste ställena får nya räcken så att det blir lättare att ta sig fram.

Esbo stad har samtidigt inlett planeringen av det gatuområde som betjänar de kvartersområden som ligger söder om Gräsa begravningsplats och gränsar till begravningsplatsen. Vid grundförbättringsarbetena i Gräsa beaktas också de arbeten som staden låter utföra vid tomtgränsen. 

Gräsa urnlund är känd för att den är en kombination av miljökonst och trädgårdsplanering. År 2001 belönades den med Vihervuori-medaljen för sin högklassiga och estetiska utformning.  Arkitekt var Bey Heng, grönområdesplanerare var Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.

Mer information i Esbo kyrkliga samfällighet: 
Juha Ollila, chef för begravningstjänsterna, 050 594 5304, juha.ollila@evl.fi
Mika Heimala, projektplaneringsingenjör, 050 4326 897, mika.heimala@evl.fi