Olars kyrka, finska sidan

Olarin kirkko, Olars kyrka

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!) , 02200 Esbo
(09) 8050 7751 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen må–fre kl. 10–18. På lördagar i samband med församlingsverksamhet. På söndagar kl. 9–15. I juni–augusti är kyrkan öppen må–fre kl. 10–16, lördagar vid församlingsverksamhet, söndagar kl. 10–14.

Olars kyrka, finska sidan.
Fastigheten har tre olika byggnader: kyrkan, Esbo svenska församlings byggnad, den s.k. svenska sidan, och den finska församlingens klubbutrymmen. Alla byggnadernas fasader är av rödtegel. Invid kyrkan finns Gräsa urnlund. 40 olika melodier kan spelas på klockstapelns sex klockor, som har gjutits i Holland. På måndagar kl. 16 hålls själaringning för avlidna. Finsk högmässa hålls i Olars kyrka, finska sidan, varje söndag kl. 10, sommartid 1.6 – 31.8 kl. 11. Svensk högmässa ordnas regelbundet i Olars kyrka, svenska sidan.

 

 

Olars kyrkas kyrksal har 485 sittplatser. I församlingssalen finns bordsplatser för 60 personer.

Grävningsarbeten har inletts på Olars kyrkas parkeringsplats 1.9. Arbetena pågår 2-3 månader. Parkeringsplatsen är i bruk hela tiden, men tyvärr är alla platser inte tillgängliga.

Evenemang

lö 9.10 kl. 15.00

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Konfirmation av Vierumäki 1-gruppen

Medverkande Kira Ertman, Johanna Terho och Eeva-Liisa Malmgren