Esbo församlingars kyrkor

I Esbo finns fem kyrkor. Alla kyrkor står till församlingsbornas förfogande då man vill fira familjehögtider. Den äldsta kyrkan, Esbo domkyrka, är en medeltida kulturskatt och en omtyckt plats för olika evenemang. 

Den samlande verksamhet har tills vidare flyttat till nätet. Vid kyrkliga förrättningar kan högst 6 personer inklusive personal delta. Vid kistbegravningar är personbegränsningen 10 personer, inklusive bärare, exklusive personal. Denna regel gäller i Esbo begravningskapell, Esbo domkyrka och Klockarmalmen. I andra utrymmen och vid urnjordfästningar är begränsningen fortfarande 6 anhöriga, exklusive personal. Av pastorala skäl kan dessa gränser överskridas, kyrkoherden fattar beslut om de fallen. Alla ska använda ansiktsmask. Kom också ihåg handhygienen och tänk på säkerhetsavstånden!