Esbo församlingars kyrkor

I Esbo finns fem kyrkor. Alla kyrkor står till församlingsbornas förfogande då man vill fira familjehögtider. Den äldsta kyrkan, Esbo domkyrka, är en medeltida kulturskatt och en omtyckt plats för olika evenemang. 

All samlande verksamhet har flyttat till nätet. Vid kyrkliga förrättningar kan t.o.m. 31.3.2021 högst 6 personer inklusive personal delta. OBS! Om ett personantal som avviker från detta nämns för någon församlingslokal gäller det inte för närvarande. Alla ska använda ansiktsmask. Kom också ihåg handhygienen och tänk på säkerhetsavstånden!