Esbo församlingars kyrkor

I Esbo finns fem kyrkor. Alla kyrkor står till församlingsbornas förfogande då man vill fira familjehögtider. Den äldsta kyrkan, Esbo domkyrka, är en medeltida kulturskatt och en omtyckt plats för olika evenemang.  

Personbegränsningen är tills vidare inomhus 10 personer, utomhus 50 personer. Undantaget är högmässor och kyrkliga förrättningar där begränsningen beror på kyrk-/kapellsalens storlek. Minnesstunder och dopkaffen som ordnas i kyrkans utrymmen: 10 personer + personal. Hemdop: 10 personer + personal Urnenedläggning eller jordfästning utomhus: 50 personer,