Olars kyrka

Olars kyrka, svenska sidan

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!) , 02200 Esbo
040 594 8321 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen då verksamhet ordnas där och enligt överenskommelse.

Olars kyrka, svenska sidan, kyrksalen.

Esbo svenska församling använder Olars kyrkas svenska sida, med kyrksal, diakonimottagning, smågrupps- och dagklubbsutrymmen. 

Svensk högmässa ordnas regelbundet i Olars kyrka, svenska sidan, mer info www.esboforsamlingar.fi.

Grävningsarbeten har inletts på Olars kyrkas parkeringsplats 1.9. Arbetena pågår 2-3 månader. Parkeringsplatsen är i bruk hela tiden, men tyvärr är alla platser inte tillgängliga.

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 26.9 kl. 10.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Högmässa

Medverkande är Johan Kanckos och Nina Kronlund.
ti 5.10 kl. 13.00 -14.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Samling för daglediga

Välkommen till kapellet där vi samlas en stund i dagledigas sällskap.
sö 10.10 kl. 17.00

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Kvällsmässa med Taizé-sånger

Medverkande Irene Erkko och Eeva-Liisa Malmgren.
ti 19.10 kl. 13.00 -14.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Samling för daglediga

Välkommen till kyrkan för en stund i samling för dagledigas sällskap.
sö 31.10 kl. 10.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Högmässa

Medverkande Heidi Jäntti och Eeva-Liisa Malmgren.
ti 2.11 kl. 13.00 -14.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Samling för daglediga

Välkommen till kyrkan för en stund i samling för dagledigas sällskap.
ti 16.11 kl. 13.00 -14.30

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Samling för daglediga

Välkomna till kapellet för en stund i samling för dagledigas sällskap.
sö 21.11 kl. 17.00

Frälsehemmansgränden 1 (OBS! Ny adress!), 02200 Esbo

Kvällsmässa med lovsånger

Medverkande Kira Ertman och Nina Kronlund.