Olars kyrka

Olars kyrka, svenska sidan

Olars kyrka, svenska sidan, kyrksalen.

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

040 594 8321 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen då verksamhet ordnas där och enligt överenskommelse.

 

 

Esbo svenska församling använder Olars kyrkas svenska sida, med kyrksal, diakonimottagning, smågrupps- och dagklubbsutrymmen. 

Då det firas svensk högmässa i Olars kyrka, svenska sidan, hittas information i församlingens händelsekalender

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 8.10 kl. 10.30

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Mässa

Eva-Maria Ilmoni och Lasse Leppänen medverkar.
lö 14.10 kl. 10.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Barnen musikdag

Barnens musiklördag En gång i månaden, med start i september (16.9) blir det en musiklördag som är för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan). Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik. Barnfamiljerna kan välja mellan två grupper; en grupp börjar kl. 10 och följande kl. 11. Varje grupp har program i cirka 45 minuter.
lö 11.11 kl. 10.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Barnens musikdag

Barnens musiklördag En gång i månaden, med start i september (16.9) blir det en musiklördag som är för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan). Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik. Barnfamiljerna kan välja mellan två grupper; en grupp börjar kl. 10 och följande kl. 11. Varje grupp har program i cirka 45 minuter.
sö 19.11 kl. 17.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Mässa med stilla musik

Mirja von Martens och Mauriz Brunell medverkar.
lö 2.12 kl. 10.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Barnens musikdag

Barnens musiklördag En gång i månaden, med start i september (16.9) blir det en musiklördag som är för hela familjen med barn i åldern 0–7 år. Mor- och farföräldrar, faddrar är också hjärtligt välkomna till Olars kyrka (svenska sidan). Det krävs inte förkunskaper, för att delta i sången, lekarna och rörelsen till musik. Barnfamiljerna kan välja mellan två grupper; en grupp börjar kl. 10 och följande kl. 11. Varje grupp har program i cirka 45 minuter.
sö 10.12 kl. 13.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Dagklubbarnas julkyrka

Dagklubbens Lucia. Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren medverkar.
ti 12.12 kl. 13.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

De vackraste julsångerna

Heidi Jäntti och Eeva-Liisa Malmgren medverkar.
sö 24.12 kl. 16.00

Frälsehemmansgränden 1 , 02200 Esbo

Julbön med små och stora

Mirja von Martens och Mauriz Brunell medverkar.