Olars kyrka

Olars kyrka, svenska sidan

Olarsbäcken 4 , 02200 Esbo
040 594 8321 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen då verksamhet ordnas där och enligt överenskommelse.

Olars kyrka

Esbo svenska församling använder Olars kyrkas svenska sida, med kyrksal, diakonimottagning, smågrupps- och dagklubbsutrymmen. 

Svensk högmässa ordnas regelbundet i Olars kyrka, svenska sidan, mer info www.esboforsamlingar.fi.

Under sommaren 2020 är antalet personer i kyrkan p.g.a. coronavirusepidemin begränsat till högst 25 personer vid högmässor och förrättningar. I församlingssalen är antalet begränsat till högst 10 personer. 

 

 

Rivningsoljud vid Olars kyrka

En affärsfastighet vid Olars kyrka och Gräsa urnlund rivs 9.3-31.7.2020. Det maskinella rivningsarbet inleds 16.3.2020.Enligt uppgifter från entreprenören förorsakar rivningsarbetet tidvis oljud. Arbetet pågår vardagar kl. 7-19, de arbeten som förorsakar oljud avslutas senast kl. 18. Entreprenören har lovat att beakta begravningarna och undvika oljud medan de pågår.

 

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 18.10 kl. 10.30

Olarsbäcken 4, 02200 Esbo

Högmässa

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.
on 18.11 kl. 18.30

Olarsbäcken 4, 02200 Esbo

Sjung sorgen-kväll

Konsert med musik om sorg och saknad med Carita Holmström och Martina Roos