Olars kyrka

Olars kyrka, svenska sidan

Olarsbäcken 4 , 02200 Esbo
040 594 8321 (Vaktmästaren)

Kyrkan är öppen då verksamhet ordnas där och enligt överenskommelse.

Olars kyrka, svenska sidan, kyrksalen.

Esbo svenska församling använder Olars kyrkas svenska sida, med kyrksal, diakonimottagning, smågrupps- och dagklubbsutrymmen. 

Svensk högmässa ordnas regelbundet i Olars kyrka, svenska sidan, mer info www.esboforsamlingar.fi.

Antalet personer i kyrkan är p.g.a. coronavirusepidemin begränsat till högst 25 personer vid högmässor och förrättningar. I församlingssalen är antalet begränsat till högst 10 personer. Under perioden 23.11 - 13.12.2020 hålls inga gudstjänster.

 

 

 

 

Hörselslinga
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

sö 23.5 kl. 10.30

Olarsbäcken 4, 02200 Esbo

on 26.5 kl. 19.00

Olarsbäcken 4, 02200 Esbo