Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av ordförande och 13 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Varje församling har två representanter i kyrkorådet, utom Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som representeras av tre förtroendevalda. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet i Esbo stift.

Gemensamma kyrkorådet 2021-2022

ordförande kyrkoherde Kalervo Salo, vice ordförande Päivi Raunu.

Medlemmar och deras personliga ersättare

Esbo svenska församling:

 • Tiina Kujala (Anders Wikholm)
 • Håkan Nyman (Heidi Juslin-Sandin)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta:

 • Laura Kalmi (Pirkko Taipale)
 • Esa Pigg (Risto Sepponen)
 • Mia Stenius (Eeva Gustafsson )

Espoonlahden seurakunta:

 • Johanna Korpela (Paula Viljakainen)  
 • Kari Roine (Jani Suomalainen)

Leppävaaran seurakunta:

 • Olli Nuosmaa (Herttaliisa Tuure)
 • Teresia Volotinen (Henna Ruusu)

Olarin seurakunta:

 • Pertti Järvenpää (Kimmo Metsä)
 • Päivi Raunu viceordf. (Emilia Knaapi)

Tapiolan seurakunta:

 • Sini Hulmi (Atte-Veikko Kemppainen)
 • Jouni Mykkänen (Ville Paakkari)

Sekreterare för gemensamma kyrkorådet är chefen för förvaltningstjänsterna Päivi Willberg.

Föredragande är de ledande tjänsteinnehavarna i Esbo kyrkliga samfällighet. Församlingarnas kyrkoherdar är närvarande vid mötena. 

Gemensamma kyrkorådet sammanträder under höst- och vårterminen med 2-4 veckors mellanrum.