Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av ordförande och 13 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Varje församling har två representanter i kyrkorådet, utom Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som representeras av tre förtroendevalda. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet i Esbo stift.

De högsta tjänsteinnehavarna vid Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk fungerar som föredragande. Församlingarnas kyrkoherdar är också närvarande vid gemensamma kyrkorådets sammanträden.

Gemensamma kyrkorådet sammanträder under höst- och vårterminen med två eller tre veckors mellanrum.

Gemensamma kyrkorådet 2017-2018

ordförande kyrkoherde Roger Rönnberg, Esbo svenska församling
vice ordförande Heikki Sorvari, Espoon tuomiokirkkoseurakunta

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet (de personliga suppleanterna inom parentes)

Esbo svenska församling
Mårten Lindholm (Pehr-Johan Björkstén)
Jannika Lassus (Bror Träskbacka)

Espoonlahden seurakunta
Kari Roine (Laura Kuivalainen)
Marja Vuorela (Peter Torikka)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta
Marjo Matikka (Natasa Stambej)
Lauri Tunkelo (Jarmo Nieminen)
Heikki Sorvari, vice ordf. (Pia Lahtinen)

Leppävaaran seurakunta
Olli Nuosmaa (Rauni Kortesalmi)
Eila Musikka (Päivi Vuorimaa)

Olarin seurakunta
Raija Meriläinen (Bo Grönholm)
Pertti Järvenpää (Anneli Kuokka)

Tapiolan seurakunta
Pirjo Kemppi-Virtanen (Anna Rukko)
Outi Krause (Esa Malkamäki)