Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av ordförande och 13 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Varje församling har två representanter i kyrkorådet, utom Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som representeras av tre förtroendevalda. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet i Esbo stift.

De högsta tjänsteinnehavarna vid Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk fungerar som föredragande. Församlingarnas kyrkoherdar är också närvarande vid gemensamma kyrkorådets sammanträden.

Gemensamma kyrkorådet sammanträder under höst- och vårterminen med två eller tre veckors mellanrum.

Gemensamma kyrkorådet 2019-2020

ordförande kyrkoherde Kalervo Salo, vice ordförande Outi Krause. Sekreterare är chefen för förvaltningstjänster Päivi Willberg.

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet

medlemmar                             suppleanter

Tiina Kujala                                Anders Wikholm

Håkan Nyman                           Jannika Lassus

Esa Pigg                                      Jouni Hörkkö

Iida Rotko                                  Marjo Matikka

Risto Sepponen                        Pirkko Taipale

Kari Larjava                               Jussi Puukko   

Marja Vuorela                           Emmi Eteläsalo-Holmberg

Olli Nuosmaa                            Antero Salminen

Sini Tyvi                                      Herttaliisa Tuure

Kira Järves                                 Päivi Raunu

Timo Lankinen                          Jussi Koskinen

Anna Rukko                               Jouni Mykkänen

Outi Krause vice ordf.              Sini Hulmi