Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet är det högsta verkställande organet och förvaltningsorganet i Esbo kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet leder församlingarnas förvaltning, bereder ärendena inför gemensamma kyrkofullmäktiges möten och ser till att kyrkofullmäktiges beslut verkställs och övervakar beslutens laglighet.

Gemensamma kyrkorådets mandatperiod är två år. Kyrkorådet berstår av ordförande och 13 medlemmar.

Medlemmarna väljs av gemensamma kyrkofullmäktige. Varje församling har två representanter i kyrkorådet, utom Espoon tuomiokirkkoseurakunta, som representeras av tre förtroendevalda. Som ordförande fungerar någon av församlingarnas kyrkoherdar. Ordföranden utses av domkapitlet i Esbo stift.

Gemensamma kyrkorådet 2021-2022

ordförande kyrkoherde Kalervo Salo, vice ordförande Outi Krause.

Medlemmar och deras personliga ersättare

Esbo svenska församling:

 • Tiina Kujala (Anders Wikholm)
 • Håkan Nyman (Jannika Lassus)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta:

 • Esa Pigg                (Jouni Hörkkö)
 • Pirkko Taipale       (Risto Sepponen)
 • Jaana Leppäkorpi  (Marjo Matikka)

Espoonlahden seurakunta:

 • Kari Larjava            (Jussi Puukko)  
 • Marja Vuorela        (Emmi Eteläsalo-Holmberg)

Leppävaaran seurakunta:

 • Olli Nuosmaa         (Antero Salminen)
 • Herttaliisa Tuure    (Sini Tyvi)

Olarin seurakunta:

 • Kira Järves             (Päivi Raunu)
 • Pertti Järvenpää    (Jussi Koskinen)

Tapiolan seurakunta:

 • Jouni Mykkänen   (Pirjo Kemppi-Virtanen)
 • Outi Krause vpj.   (Sini Hulmi)

Sekreterare för gemensamma kyrkorådet är chefen för förvaltningstjänsterna Päivi Willberg.

Föredragande är de ledande tjänsteinnehavarna i Esbo kyrkliga samfällighet. Församlingarnas kyrkoherdar är närvarande vid mötena. 

Gemensamma kyrkorådet sammanträder under höst- och vårterminen med 2-4 veckors mellanrum.