Arkitektur

Arkitekternas avsikt var att skapa en byggnad av naturligt och levande material – det material man  främst utgått från är koppar, eftersom koppar är hållbart och går att återvinna. De bärande konstruktionerna är av trä och betong. Taket och ytterväggarna är av kopparplåt. Takets form varierar - en av de högsta punkterna finns i kapellsalen i hörnet av Kirstivägen och Kirstibrinken, och fungerar som ett blickfång i omgivningen.

Byggnaden är lättillgänglig och anpassad för rörelsehindrade, alla utrymmen ligger i samma plan. Huvudingången finns vid Kirstivägen, men en annan ingång finns vid Kirstibrinken, där det också finns parkeringsplatser. Från parkeringsplatsen går man in via innergården, där klockstapeln också finns.

Kapellet pryds av konstnären Hannu Konolas glaskonstverk "Minä elän" (Jag lever). Kapellets väggar och tak är beklädda med granribbor, som skapar en växlande rytm mellan ljus och skugga. Fönsterväggen mellan aulan och kapellsalarna pryds av ett konstverk i silkestryck med bibelord på olika språk.

Byggare: Esbo kyrkliga samfällighet (samfälligheten hyr ut utrymmen för invånarparken åt Esbo stad)

Tomt: Tomten som köpts av Esbo stad har en yta på 5 151 m2. Byggnadens yta är 2379 (br.) m2 och 12 510 m3

Pris: 14 milj. € (kostnader inkl. inventarier)

Planering: Kapellet har planerats av arkitektbyrån OOPEAA, som år 2015 tilldelades Arkitekturens Finlandiapris och Puupalkinto 2015 för ett våningshus av trä i Kuokkala. VVS-planeringen har utförts av Wise Group Finland Oy, elplaneringen av Ramboll Finland Oy, akustikplaneringen av Akukon Oy och byggnadskonstruktionsplaneringen av Pöyry Finland Oy.  Byggandet, övervakningen på byggarbetsplatsen och säkerhetskoordineringen har skötts av Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy.

Byggnadskonstruktioner: De bärande konstruktionerna i det nya kapellet är av trä. Trämaterial har också använts mycket i utrymmena inomhus. Taket är av kopparplåt, fasaderna är av koppar och trä. Byggnaden är anpassad för rörelsehindrade.

Entreprenörer: YIT Rakennus Oy, huvud- och byggnadsentreprenör, Ilmastointi-Mikenti Oy, luftkonditioneringsentreprenör, Amplit Oy, rörarbeten, Porvoon Vaskisepät Oy, plåtarbeten, Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy, elarbeten,  Caverion Oy, byggnadsautomation, Promist Oy, sprinklerentreprenör.