Arkitektur

Olars kyrka från år 1981 har planerats av Simo och Käpy Paavilainen, utgående från en arkitekttävling. Kyrksalen har 485 sittplatser, i församlingssalen finns bordsplatser för 60 personer. Fastigheten har tre olika byggnader: kyrkan, Esbo svenska församlings byggnad, den s.k. svenska sidan, och den finska församlingens klubbutrymmen. Alla byggnadernas fasader är av rödtegel. Invid kyrkan finns Gräsa urnlund. Kyrkan grundrenoverades år 2011.

I Olars kyrka har den traditionella basilikaformen spjälkts i mitten av huvudskeppet, så att bara hälften av basilikan finns med. Kyrksalens högsta punkt finns inte i mitten av salen, utan på den ena långsidan. Olars kyrka påminner om en traditionell bastion, men samtidigt bryter den traditionerna på många sätt. Kyrksalens riktning är till en början mot predikstolen, tills den vid mitten av salen delvis vänds mot altaret.  

Kyrkorummet i sig och ljusets spel utgör centrala element i kyrksalen. Kyrkans väggar, altaret och predikstolen är vitmålade. De grönsvartbetsade, mattlackerade bänkarna av björk och golvet av rödtegelplattor bildar en stark kontrast till de ljusa ytorna.

Esbo svenska församling använder Olars kyrkas s.k. svenska sida, med kyrksal, diakonimottagning och dagklubbsutrymmen, som också renoverades år 2011 och  togs i bruk på nytt vid första advent samma år.

  

Bredvid kyrkan finns Gräsa urnlund, som är planerad av arkitekt Bey Heng.